Gemeente Neder-Betuwe

In de gemeente Neder-Betuwe

Jongerenwerk Neder-Betuwe

Jongerenwerk Neder-Betuwe zet zich in voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar in Opheusden, Ochten, Dodewaard, Kesteren, Echteld en Ijzendoorn. Het jongerenwerk levert de volgende diensten:

Ambulant jongerenwerk

De ambulant jongerenwerker onderhoudt contact met (groepen) jongeren op de plaatsen waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Dit is veel op straat, maar ook in jeugdsozen of op privé terrein. Er wordt geïnvesteerd in goed contact en een goede verstandhouding met de jongeren. De jongerenwerker is er in eerste instantie voor de jongeren zelf, maar heeft ook contacten met buurtbewoners, ouders, verenigingen en instanties. De doelen zijn jongeren te informeren over zaken die voor hen van belang zijn, ze te motiveren hun vrije tijd nuttig te besteden en om eventuele problemen vroeg te signaleren en zo mogelijk voor te zijn.

Jongerenparticipatie

Jongeren die zich in willen zetten voor andere jongeren, of voor hun omgeving, kunnen hierbij ondersteuning krijgen van het jongerenwerk. Het jongerenwerk helpt (groepen) jongeren om zelf activiteiten te organiseren en/of op te komen voor hun belangen. Voorbeelden hiervan zijn: het organiseren van een voetbaltoernooi in de wijk, het organiseren van een scooter meeting, jongeren ondersteunen bij het realiseren van een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) en jongeren ondersteunen om hun ideeën of klachten duidelijk te maken aan de gemeente.

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers in Neder-Betuwe die activiteiten organiseren voor en met jongeren kunnen rekenen op ondersteuning van Mozaïek. Het jongerenwerk geeft tips en adviezen, helpt bij contact met de gemeente en regelt trainingen voor vrijwilligers. Voorbeelden van organisaties die door Mozaïek worden ondersteund zijn Jeugdsoos Columbus in Ochten, jeugdsoos de Snellenburg in Opheusden en De Meeting in Dodewaard en de Hoenderik in Kesteren.

Individuele coaching

Sinds 2014 levert Mozaïek in Neder-Betuwe ook persoonlijke begeleiding aan jongeren. Vanuit partners, en opdrachtgevers is geconstateerd dat er veel jongeren zijn die: vastlopen in het zorgcircuit en onder andere ‘hangen’ tussen de jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk voor volwassenen, of laagdrempelige hulpverlening nodig hebben om zware hulpverlening te voorkomen. Jongerenwerkers kunnen coachen richting hulpverlening, werk, scholing en/of maatschappelijk gewenst gedrag. Deze coaching is erop gericht om jongeren te helpen hun eigen weg te vinden in de maatschappij. Het jongerenwerk begeleidt jongeren die bijvoorbeeld problemen thuis, hebben, problemen met school of werk, of problemen met instanties. Of een jongere in aanmerking komt voor coaching door Mozaïek wordt bepaald in samenwerking met de Kernpunten.

Jongerenwerkers Neder-Betuwe: Margo Emonts en Ralf Reinders