Mozaïek in Tiel

Dienstverlening

De wortels van Mozaïek liggen in Tiel, dat verklaart de veelzijdigheid van de diensten en activiteiten in en voor Tiel. Het werk vindt plaats in persoonlijk contact met deelnemers en activiteitengroepen, maar vooral ook in een groot aantal samenwerkingsverbanden. Mozaïek is partner in een groot aantal plaatselijke en regionale netwerken.

Misschien heeft u er al iets over gehoord of over gelezen dat er ontwikkelingen zijn rondom het welzijnsbeleid vanaf 2015 anders in te richten waardoor de partners in het veld zelf het beleid vorm geven aan de hand van 8 speerpunten samen met en door de inwoners van de stad Tiel.

Welzijn Next Level officieel van start in 2017

De kartrekkers van het Welzijn Next level zijn Mee, Mozaïek, STMR en Dynamiek. Bij Dynamiek is welzijn geen doel maar een middel. Door het organiseren en uitvoeren van diensten en activiteiten gekoppeld aan scholing (leerwerktrajecten) en re-integratie komen mensen dichter of op de arbeidsmarkt terwijl inwoners in de Tielse wijken geholpen worden.

Dynamiek is nu nog een project van de gemeente Tiel en wordt dit jaar ondergebracht bij Mozaïek. Van belang is wel dat de ‘voor en door’ methode en de scholing/re-integratie component van Dynamiek wordt voortgezet en doorontwikkeld in het Welzijn Next Level proces.

Geslaagde kick off, Welzijn Next Level, 12 januari 2017, locatie Dynamiek, Haaftenlaan 26 te Tiel

''Welzijn Next Level 2017 - 2019"

Jongerenwerk in Tiel

- Jongeren inlopen
Mozaïek heeft verschillende inlopen voor jongeren. Hier kunnen terecht voor ontspanning. Ze kunnen op deze dagen gamen, tafeltennissen, een ruimte krijgen waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken of gewoon chillen. Ook kunnen jongeren deelnemen aan game toernooien en kook activiteiten.

  • Dinsdag van 14.30 uur tot 18.00 uur in het Oosthonk, Meeslaan 2a, Tiel
  • Woensdag van 19.00 uur tot 12.00 uur in het Humanitas gebouw, W.J. Bladergroenstraat 1, Tiel
  • Donderdag van 19.00 uur tot 12.00 uur in het Oosthonk, Meeslaan 2a, Tiel

Contactpersoon:
Mounir Lahnine
06 12471403
m.lahnine@mozaiekwelzijn.nl


- Heroes of the Cruyff Courts
Met Heroes of the Cruyff Courts geven de Cruyff Foundation en Mozaïek jongeren de kans om de held te zijn van hun eigen verhaal. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij de wijk en het Cruyff Court. Hierin werkt het jongerenwerk van Mozaïek samen met verschillende scholen in Tiel. Door het organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is. Doordat jongeren tijdens de diverse bijeenkomsten kennismaken met de verschillende facetten van organiseren leren ze hun eigen kwaliteiten kennen, groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze persoonlijke ambities meteen in praktijk brengen. Jongeren die de opleiding succesvol afsluiten ontvangen een certificaat en blijven met regelmaat betrokken bij de organisatie van buurtactiviteiten en bij het jongerenwerk.


Contactpersoon:
Francis Nijhof
06 18966494
f.nijhof@mozaiekwelzijn.nl


- Jongerenwerk op straat
Contactpersoon:
Maurice Juliënne
0638077205
m.julienne@mozaiekwelzijn.nl


- Jongerenparticipatie

Contactpersoon:
Margo Emonts
06-10888315
m.emonts@mozaiekwelzijn.nl


- Kamers met Kansen
Kamers met Kansen is een woon project voor jongeren uit Rivierenland. Kamers met Kansen is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die een steuntje in hun rug nodig hebben naar zelfstandigheid. Het jongerenwerk van Mozaiek neemt de rol van woonbegeleider op zich binnen dit project. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kmktiel.nl

Contactpersoon:
Maurice Juliënne
0638077205
m.julienne@mozaiekwelzijn.nlMozaïek Matchpoint

Vrijwilligersondersteuning
Vrijwillige Hulpverlening
Mantelzorgondersteuning
Ouderenadvies

Ouderenwerk

Ouderenwerk Tiel
Ouderenadviseur Tiel
De Eenzaamheid Voorbij

Wijk- en buurtwerk

Buurtontmoetingspunten
Buurtwerk

Educatieondersteuning

Schoolcontactwerk
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)