Mozaïek welzijnsdiensten

Mozaïek welzijnsdiensten

Een betrokken organisatie voor jong en oud in de regio Rivierenland. Krachtig in het verbinden, met ondersteuning op maat, vanuit een persoonlijke benadering.

De belangrijkste doelen van Mozaïek zijn:

  • Mensen activeren tot deelname aan de samenleving.
  • Mensen ondersteunen in hun eigen kracht, gericht op het vergroten van hun vaardigheden, kennis en contacten.

Mozaïek probeert deze doelen te bereiken door:

  • Bieden van ondersteuning, begeleiding en advies bij vragen van bewoners.
  • Signaleren van vragen over wonen, welzijn en zorg.
  • Het aanbieden van cursussen en bijeenkomsten.
  • Werken aan de samenhang in de wijken.

Meer over Mozaïek

Werkgebied en werkterrein

Mozaïek is werkzaam in de gemeenten : Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Rhenen en Tiel. In elke gemeente worden diverse diensten geleverd.

Wij leveren de volgende diensten/werksoorten: sociaal cultureel werk, opbouwwerk en buurtwerk, ouderenwerk en ouderenadvies, ondersteuning mantelzorg en vrijwillige hulp, jongerenwerk en interventiewerk, educatieondersteuning en bemiddeling in vrijwilligerswerk.

In de regel werken wij samen met een groot aantal partners.