MENU

25.09.2017

Jongerenwerk Tiel

Het jongerenwerk in Tiel is gericht op maatschappelijke participatie, persoonlijke ontplooiing en het vergroten van de kansen en mogelijkheden van jongeren.

Jongerenwerk is het serieus nemen van jongeren en hen zo veel mogelijk betrekken bij de samenleving. Het jongerenwerk begeleidt (groepen) jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun eigen omgeving, zoals op straat, in jongeren inlopen en op school tijdens de pauze. Het staat los van hulpverlening of politie.

Contactpersoon voor stadsdeel Tiel West :  Mounir Lahnine
Contactpersoon voor stadsdeel Tiel Passewaaij  : Margo Emonts – van Dijken
Contactpersoon voor stadsdeel Tiel Oost  : Francis Nijhof
Contactpersoon voor stadsdeel Tiel Noord + Centrum : Maurice Juliënne

- Jongerenwerk op straat
Contactpersoon:
Maurice Juliënne
0638077205
m.julienne@mozaiekwelzijn.nl

- Jongerenparticipatie, preventie en educatie
Contactpersoon:
Margo Emonts
06-10888315
m.emonts@mozaiekwelzijn.nl
Tevens contactpersoon voor WNL Programmalijn 3.

- Jongeren inlopen
Mozaïek heeft verschillende inlopen voor jongeren. Hier kunnen terecht voor ontspanning. Ze kunnen op deze dagen gamen, tafeltennissen, een ruimte krijgen waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken of gewoon chillen. Ook kunnen jongeren deelnemen aan game toernooien en kook activiteiten.

  • Dinsdag van 14.30 uur tot 18.00 uur in het Oosthonk, Meeslaan 2a, Tiel
  • Woensdag van 19.00 uur tot 12.00 uur in het Humanitas gebouw, W.J. Bladergroenstraat 1, Tiel
  • Donderdag van 19.00 uur tot 12.00 uur in het Oosthonk, Meeslaan 2a, Tiel
  • Meideninloop dinsdagmiddag 17.00 Dynamiek gebouw, Haaftenlaan 26, Tiel
    (contactpersoon Ayse Cosar, 06 38077204)

Contactpersoon:
Mounir Lahnine
06 12471403
m.lahnine@mozaiekwelzijn.nl

- Heroes of the Cruyff Courts
Met Heroes of the Cruyff Courts geven de Cruyff Foundation en Mozaïek jongeren de kans om de held te zijn van hun eigen verhaal. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij de wijk en het Cruyff Court. Hierin werkt het jongerenwerk van Mozaïek samen met verschillende scholen in Tiel. Door het zelf organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is. Doordat jongeren tijdens de diverse bijeenkomsten kennismaken met de verschillende facetten van organiseren leren ze hun eigen kwaliteiten kennen, groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze persoonlijke ambities meteen in praktijk brengen. Jongeren die de opleiding succesvol afsluiten ontvangen een certificaat en blijven met regelmaat betrokken bij de organisatie van buurtactiviteiten en bij het jongerenwerk.

Contactpersoon:

Francis Nijhof 
0618966494
f.nijhof@mozaiekwelzijn.nl


- Kamers met Kansen 
Kamers met Kansen is een woon project voor jongeren uit Rivierenland. Kamers met Kansen is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die een steuntje in hun rug nodig hebben naar zelfstandigheid. Het jongerenwerk van Mozaiek neemt de rol van woonbegeleider op zich binnen dit project. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kmktiel.nl

Contactpersoon:
Maurice Juliënne
0638077205
m.julienne@mozaiekwelzijn.nl