Nieuws

Officiele opening van de ouderkamers in Tiel Noord

Op 9 Oktober en 12 Oktober worden de ouderkamers officieel geopend en in gebruik genomen. Ouderkamers zijn ontmoetingsplaatsen voor ouders/verzorgers in de school, om te praten over allerlei zaken die te maken hebben met ontwikkelingskansen, opvoeding van kinderen en schoolomgeving, de wijk.

Maandag 9 Oktober gaat de ouderkamer van start op het scholeneiland o.a. voor de basisscholen Stefanus, Prins Claus,) bij basisschool de Moespot, locatie : Wadensteinlaan 46A, 4003 TG Tiel, Tel : 0344 632 698

Donderdag 12 Oktober gaat de ouderkamer op het scholeneiland (o.a. voor de basisscholen Dagobert, Johannes school, Prinses Margrietschool) bij basisschool de Molenwerf, locatie: Priorlaan 1 4003 AP Telefoon 0344 632 689

In de ouderkamers werken gastouders. De gastouder vormt een spil in de ouderkamer en worden ondersteund door Mozaiek welzijnsdiensten. Wethouder Laurens Verspuij zal beide ouderkamers officieel openen samen met de gastouders op de genoemde locaties van 8.30 – 9 uur.

Het doel van de ouderkamers is tevens om ouders te stimuleren om gebruik te maken van voorzieningen in school en wijk. Daarnaast zijn ouderkamers belangrijk bij het opvangen van signalen over vragen die bij ouders leven. De gastouder en coördinator van Mozaiek helpen dan bij het organiseren van themabijeenkomsten, opvoedcursussen, volwasseneneducatie en andere activiteiten en zijn tevens behulpzaam bij het contact leggen met bijvoorbeeld : het wijkteam (jeugd), de wijkagent, het jongerenwerk en anderen.

Ouders en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening. Vanaf de opening m.u.v. schoolvakanties is de ouderkamer, wekelijks geopend voor het ontvangen van ouders van de scholeneilanden.

Wilt u meer informatie ?

Neem dan contact op met de coördinatoren van Mozaiek welzijnsdiensten, Ayse Cosar, tel. 06 - 38077204 en Marc Horsten, tel. 06 - 30032972

Vooraankondiging : "Voorstelling over Angst en Dwang Control Alt Delete"

In het najaar organiseert Indigo in samenwerking met Mozaïek Welzijnsdiensten en Welzijn Geldermalsen de voorstelling Control Alt Delete van de Firma Zorgbehang in de regio Rivierenland. In deze voorstelling ervaart u hoe het leven eruit ziet van iemand met angst of dwang. Control Alt Delete is voor iedereen die weleens bang is om de controle te verliezen of meer inzicht wil krijgen in angst of dwang. Na afloop is er een interactieve nabespreking. De acteurs maken theater vanuit improvisaties, waarbij eigen ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg een bron van inspiratie zijn.

Reserveer ook zelf deze datum in uw agenda en meldt u zich alvast aan!

Speeldata:

Dinsdag 31 oktober van 19.30-21.30 uur

Theater De Bolle Kater, Korte Binnenhoek 10, 4005 DB Tiel

Dinsdag 14 november van 19.30-21.30 uur

De Pluk, Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen

Meer informatie vindt U hier

Voor aanmelden kunt u contact opnemen met  :

Indigo Gelderland afdeling Preventie, Tel. 026-3124483 of stuur een e-mail naar: info@indigogelderland.nl

Signaleringsgroepen in de gemeente Buren, sterk en succesvol online

Sinds een aantal jaren zijn er diverse Signaleringsgroepen binnen gemeente Buren actief. Een Signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met de gemeente, Mozaïek welzijnsdiensten en de politie (wijkagent) om een veilig en leefbaar dorp te realiseren en te behouden.

Samen vormen zij een steeds groter wordend netwerk van oplettende dorpsgenoten die signalen met betrekking tot o.a. overlast en verdachte situaties melden aan politie en gemeente. Dit alles om de leefbaarheid, veiligheid en woongenot van betreffend dorp te verbeteren.

Onlangs heeft de gemeente Buren besloten deze Signaleringsgroepen te ondersteunen en te faciliteren middels het aanbieden van nieuwe, uniforme websites met duidelijke mogelijkheden voor alle burgers om melding te doen van allerlei overlast en verdachte situaties.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder zich via deze websites aan te melden bij de WhatsApp-groep van betreffend dorp. De WhatsApp-groep richt zich puur op het snel/direct kunnen melden van een verdachte situatie via de mobiele telefoon. Iedereen die is aangesloten ziet dus direct waar iets is en wat er aan de hand is en kan op die manier de verdachte in de gaten houden totdat de politie ter plekke is en kan overgaan tot actie.

In Nederland zijn al meer dan 5300 plaatsen/buurten met een WhatsApp-groep en velen hebben al tot succes geleidt. Ook in gemeente Buren heeft de politie kenbaar gemaakt dat het eerste halfjaar opvallend rustig is verlopen waarschijnlijk mede door de aanwezigheid van de Signalerings- en WhatsApp-groepen.

Uiteraard zijn er spelregels verbonden aan het meedoen aan een WhatsApp groep. Deze spelregels zijn te vinden op de websites van de Signaleringsgroepen. Daarnaast is een actuele folder te downloaden via de site van de gemeente Buren; www.Buren.nl en bij Mozaïek welzijnsdiensten; http://www.mozaiekwelzijn.nl/gemeente-buren

De Politie en gemeente Buren doen hun best om het voor iedereen leefbaar en veilig te maken, maar dat kunnen zij niet alleen. Daar zijn extra oren en ogen voor nodig. En deze extra oren en ogen zijn u en ik!

Voor meer informatie over de Signaleringsgroepen of voor het aanmelden bij de WhatsApp-groep van uw dorp, kijkt u op de website van Gemeente Buren of op de actuele sites van de dorpen : www.ingenleeft.nl , www.beusichemleeft.nl , www.deoranjeknop.nl , www.sgmaurik.nl ,https://www.kerkavezaath.info/ of www.samenzoelen.nl

Daarnaast zijn de kernen Lingemeer via www.lingemeer.nu en Lienden via www.sglienden.nl tevens online te bereiken.

Zie hier de folder en meer informatie via :

Marc Horsten
Social worker Buren &
Wijkcoach Tiel Noord
0630032972
m.horsten@mozaiekwelzijn.nl

Najaar 2017: start traject Zorgen voor een naaste met dementie

Zorgen voor een naaste met dementie brengt veel emoties met zich mee. Naast voldoening kan het ook moeilijk zijn: misschien reageert degene die verzorgt wordt, niet altijd even vriendelijk of zelfs agressief. Er moet dan heel wat geslikt worden. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers leren omgaan met hun naaste met dementie en het veranderde gedrag. Het risico op overbelasting vermindert en de mantelzorger krijgt grip op de bestaande situatie.

Tijdens dit traject zal de trainer belangrijke aspecten rond het zorgen voor een naaste met dementie behandelen. Tips hoe om te gaan met bepaald gedrag worden gegeven. Ook is er gelegenheid om ervaringen te delen. Per persoon met dementie kunnen er max. 2 naasten deelnemen.

Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten, op donderdagavonden (5 en 19 okt en 2,16 en 30 nov), in Tiel. Een aanmeldingsformulier kan opgevraagd worden bij :

Monique van Os
Mozaïek Matchpoint Tiel
0642643043
m.vanos@mozaiekwelzijn.nl

Nieuwe huisstijl

Mozaïek krijgt een nieuwe huisstijl; nieuw briefpapier, nieuwe enveloppen, een nieuwe website, etc. Trots presenteren wij u ons nieuwe logo, ontworpen door TakeTwo | Merkidentiteit & Communicatie

Nieuwe logo Mozaïek

Afsluiting project ''Ouders voor ouders''

Het project "Ouders voor ouders'' is dit schooljaar afgerond met een gezellig ontbijt. De moeders hebben afgelopen halfjaar structureel deelgenomen aan de bijeenkomsten die door onderwijsconsulente Ayse Cosar van Mozaïek welzijnsdiensten. Deze bijeenkomsten gingen voornamelijk over school gerelateerde onderwerpen. Ook hebben de ouders inzicht gekregen over hoe ze andere ouders kunnen begeleiden/coachen als er vragen zijn over hun kinderen. De tien deelnemers hebben ondertussen al acht andere moeders geholpen met hun vragen. De moeders zijn beloond met de enige echte Mozaiek goodiebag new style. Vanaf volgend schooljaar gaan ouders meewerken in de Tielse ouderkamers die september van start gaan bij Basisschool de Floriant, Prins Mauritsschool, Basisschool de Molenwerf en Basisschool de Moespot.

Meer informatie bij :

Ayse Coşar

Onderwijsconsulente
0638077204
a.cosar@mozaiekwelzijn.nl

Matchpoint in de wijk

20 juni j.l. was Mozaiek Matchpoint op bezoek bij de lancering van de website van het wijkcomite westroijen. Judith Verkerk Matchpoint medewerker en wijkcoach Marc Horsten gaven toelichting op de werkwijze van Matchpoint in de wijk Tiel Noord samen met de sleutelfiguren in de wijk — met Laurens Verspuij de wijkwethouder en Andries Faber, wijkregisseur van de gemeente Tiel en Bart van den Berg van stichting Tip Top Tiel schoon waren aanwezig bij Stichting Wijkcentrum Westroyen. Een mooi voorbeeld van samenwerking met elkaar (burgerinitiatieven, inwoners en professionele organisaties) in het kader van Welzijn next level. De vraag van de inwoner(s) staat immers centraal en deze willen we van harte van dienst zijn. Hebt u een vraag, dan kunt u deze op allerlei manieren stellen : via de website van het wijkcomité of spreek met een sleutelfiguur uit de wijk, ga in gesprek met je wijkcoach of wijkregisseur of neem contact op met Mozaiek Matchpoint.

Mozaïek Matchpoint
Hertog Karellaan 140-142
4001 KR Tiel
0344611566
matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

Gastlessen voor nieuwkomers bij ROC Rivor

Afgelopen weken hebben we vanuit mozaïek matchpoint in samenwerking met Vluchtelingwerk en het ROC Tiel, gastlessen gegeven aan vluchtelingenover vrijwilligerswerk. Het was erg fijn om te zien hoeveel enthousiasme er was. Velen hebben meteen een afspraak gemaakt om bemiddelt te worden naar diverse vrijwilligerstaken bij verschillende maatschappelijke- en vrijwilligers -organisaties zoals : Klesteo, Secunda, Zorgcentrum Walstede etc. Fijn om mensen op deze wijze te helpen en een plekje in onze maatschappij te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anissa Haddouch
Mozaïek Matchpoint Tiel
0620452063
a.haddouch@mozaiekwelzijn.nl

Even voorstellen

Mijn naam is Jacqueline Metselaar – Cornet , 56 jaar jong, getrouwd, twee uitwonende kinderen en sinds vorige jaar woonachtig in Eindhoven. Ik mag het team komen versterken in de functie van wijkcoach in Tiel Oost. In afgelopen jaren heb ik verschillende functies mogen bekleden in de Zorg en Welzijn.

Wie ben ik?

Ik zie mezelf als een spin in het web die de verbinding legt tussen leefgebieden en ik werk graag aan de oplossingen van problemen. Ik ben die SCHAKEL. Ik geloof niet in kant en klare projecten. Maatwerk en deskundigheid zijn van essentieel belang wil je het probleem bij de kern aanpakken.Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door het gedrag van mensen en de waaromvraag. Ik geloof dat voor alles een oplossing is. Ieder mens heeft een levensdoel of taak op de aarde waaraan hij/zij moet voldoen. Wanneer je met je levensdoel bezig bent voel je je gelukkig, vredig en liefdevol. Dit geeft voldoening en maakt je een gelukkig en een beter mens. Een beter mens voor alle levende wezens inclusief de aarde waarop wij leven. Ik streef om enkel licht te schijnen in mijn leven en dat van de ander.

Wil je mij live zien en spreken? Voel je dan vrij om contact met mij op te nemen.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Jacqueline Metselaar

Mozaïek Matchpoint en Wijkcoach Tiel Oost

0620450827
j.metselaar@mozaiekwelzijn.nl

Nieuwsbrief Mantelzorg

Download of bekijk hier de eerste nieuwsbrief speciaal ontwikkeld voor iedereen die zorgt voor een naaste. In de nieuwsbrief zullen regelmatig mantelzorgers en professionals aan het woord komen. We houden wij u twee maal per jaar op de hoogte van belangrijke informatie rondom het zorgen voor een naaste.

Meer informatie ?

Neem dan contact op met :

Mozaïek Matchpoint
Hertog Karellaan 140-142
4001 KR Tiel
0344611566
matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

Studiekringen

“Voor mij betekent het mensen ontmoeten, ervaringen delen en iets nieuws ontdekken.”

De Studiekring50plus, een plek van ontmoeting waar nieuwsgierige mensen hun kennis graag willen verrijken samen met anderen. Een activiteit waar je eigen onderwerpen voorbereidt, kennis en meningen uitwisselt en nieuwe dingen leert. Op steeds meer plaatsen starten studiekringen. Dit kan vanuit een bibliotheek, dorpshuis, zorg- en welzijnsorganisatie, ouderenbond of door een belangstellende zelf.

Studiekringen50plus bestaan al ruim twintig jaar en de meesten zijn in Gelderland. Studiekringbijeenkomsten zijn gezellig en vertrouwd. Ouderen delen samen hun kennis waardoor ze hun hoofd fris en hun hart jong houden.

In het onderzoeksrapport ‘Ervaren effecten van studiekringen en toegankelijkheid van studiekringen voor deelnemers met een fysieke beperking’ van het NIVEL, geven geïnterviewde deelnemers de door hen ervaren meerwaarde van studiekringen duidelijk aan: “kennisverdieping en geestelijke verrijking, grotere betrokkenheid bij de samenleving en actualiteit, een meer kritische houding, persoonlijke ontwikkeling en groei van vaardigheden”.

In Tiel zijn drie studiekringen actief:
Tiel - Studiekring 1 Tiel
Adres: Kloosterstraat 3, 4001 NC Tiel
studiekring1tiel@studiekringen50plus.nl
Samenkomst: donderdag van 9.30 - 11.30 om de 14 dagen
Aanvullende informatie: Gebouw Bibliotheek Rivierenland

Tiel - Studiekring Tiel 2
info@studiekringen50plus.nl

Tiel - Studiekring Tiel 3
info@studiekringen50plus.nl

Neem gerust eens contact op met een van de studiekringen of neem contact op met :

Mozaïek Matchpoint
Hertog Karellaan 140-142
4001 KR Tiel
0344611566
matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

Samen Reizen met

Voor Samen Reizen met…. zoekt Mozaiek mee naar enthousiaste vrijwilligers die een dag of enkele dagdelen per week Tielse kind(eren) met een beperking samen met een andere vrijwilliger wil begeleiden met het openbaar vervoer of met de fiets van huis naar school. De kinderen worden hierdoor geholpen bij het vergoten van hun zelfredzaamheid.

Meer informatie vind u o.a. hier en tevens op de website : www.samenreizenmet.nl waar onder het kopje The movie de belevenissen van Siep staan. Hij heeft dank zij de inzet van vrijwilligers geleerd om zelfstandig naar school te gaan. Informatie en opgave bij Carmen Hallensleben projectleider Samen Reizen met tel. 06 188 72 149 of carmen.hallensleben@gedeeldekennis.nl

Vraagbaak ouderen Passewaaij

In Passewaaij wonen steeds meer mensen van 60 jaar en ouder. Deze groep heeft ook de nodige vragen. Je kan hierbij denken over wonen, dagbesteding, mobiliteit, sociale contacten en vele onder zaken die voor deze groep van belang zijn. De 60plusssoos Passewaaij en professionals die werken met ouderen hebben het initiatief genomen om een vorm van vraagbaak op te zetten in Passewaaij. Een plek waar 60 jaar en ouderen heel gemakkelijk informatie kan krijgen die voor hun van belang is. De initiatiefgroep is op zoek naar enthousiaste senioren die inhoud en vorm willen geven aan deze vraagbaak. Deze groep bepaalt, samen met de initiatiefgroep, de vorm en werkwijze. Voor de kennis over de inhoud worden er enkele thema bijeenkomsten aangeboden. De geschatte tijdsinvestering zal liggen tussen 1 á 2 dagdelen in de maand.

Bent u geïnteresseerd dan kan u contact opnemen met Ineke Venemans, 06-40093233 of met Anton de Boer 06-22920546 via email a.deboer@mozaiekwelzijn.nl

Succesvolle Kick Off Welzijn Next Level

12 januari j.l. waren we te gast bij Dynamiek om als 4 organisaties (Mee, Mozaiek, Stmr, en Dynamiek) om een (nieuwe) manier van organiseren van onze dienstverlening voor de gemeente Tiel met behoud van kwaliteit van start te laten gaan. Voor inwoners van Tiel moet het niet uitmaken welke organisatie hun vraag beantwoordt, zij zijn gebaat bij continuïteit en bekende, vertrouwde gezichten, dichtbij in de wijk en een heldere toegang. Het is onze overtuiging dat door onze bundeling van expertise en de uitvoering vanuit een eenduidige en flexibele organisatievorm er in de toekomst efficiënter en effectiever gewerkt kan worden.
Daar hoort ook een andere manier van organiseren bij. Met als basis een netwerk-samenwerking ligt er een keuze voor van verschillende modellen van organiseren van onze gezamenlijke dienstverlening richting de gemeente Tiel

Matchpoint vrijwilligers gezocht !

Kunt U goed luisteren en doorvragen ? Vindt U het leuk om met mensen te werken ?

Als het antwoord ja is dan gaan we graag met elkaar in gesprek. Mozaïek Matchpoint zoekt vrijwilligers voor het doen van intakegesprekken en bemiddeling van mensen die passend vrijwilligerswerk zoeken.

Wat houdt het werk in?

Mensen die vrijwilligerswerk zoeken, nemen contact op met Mozaïek. Soms rechtstreeks, soms worden zij doorverwezen. U gaat met deze mensen in gesprek en kijkt of u deze mensen kunt helpen duidelijk te krijgen wat voor soort vrijwilligerswerk ze willen en kunnen doen. U maakt daarbij gebruik van de bemiddelingssite Actief in Tiel. Na het gesprek registreert u enkele gegevens. U kunt indien nodig mensen begeleiden naar een mogelijke vrijwilligersplek voor een kennismaking. En u hebt veel contacten met organisaties waar vrijwilligerswerk mogelijk is. Ook neemt u na enkele weken contact op met de vrijwilliger om te kijken of alles goed gaat.

Functie-eisen

  • U kunt goed luisteren en doorvragen.
  • U laat u niet leiden door vooroordelen.
  • U kunt zelfstandig werken, maar vraagt op tijd hulp aan een beroepskracht.
  • U durft op iemand af te gaan.
  • U bent nauwkeurig en kunt voor eenvoudige registratie met de computer overweg.
  • U bent discreet en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Wat biedt Mozaïek Matchpoint ?

Een professional van Mozaïek begeleidt u. Als vrijwilliger bent u verzekerd, krijgt u scholing, eventueel onkostenvergoeding . Er is jaarlijks een vrijwilligersuitje. U kunt zich ontwikkelen en uw kennis en ervaring voor de samenleving inzetten. We werken met een proeftijd.

Verdere info:

Wij vragen van al onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) en de ondertekening van een vrijwilligersovereenkomst met Mozaïek welzijnsdiensten. Meer informatie komt in een vervolg gesprek ter sprake. Het takenpakket kunt U hier alvast vinden.

Aanmelden kan via :

Neem dan contact op met Mozaïek welzijnsdiensten tel. 0344 – 611566 en maak een afspraak met een van onze professionals of neem contact op met :

Mozaïek Matchpoint
Hertog Karellaan 140-142
4001 KR Tiel
0344611566
matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

Maatje worden ?

Maatjes zijn inwoners en vrijwilligers die voor langere tijd iemand ondersteunen. Maatjes kunnen u ondersteunen als u bijvoorbeeld voor iemand anders zorgt. Dan staat u er niet helemaal alleen voor. Maar er zijn ook maatjes die iets leuks gaan doen met jongeren met een beperking. Denk aan iemand van 14 jaar met autisme die weinig vrienden heeft. Ook zijn er maatjes voor mensen met psychische problemen. Zo is er voor elke vraag een maatje te vinden. Het doel is vooral dat u voor langere tijd een waardevol contact heeft.

Wilt u zich aanmelden om een maatje voor iemand te zijn en wilt u zich voor iemand anders inzetten ? Neem dan een kijkje op de website actief in Tiel en plaats zelf Uw aanbod of vraag. Komt U er niet uit of heeft U vragen ? Stuur dan een mailtje naar : info@actiefintiel.nl of neem contact op via 0344 - 611566

"Dat is wat wij de Ingense jeugd en ouders toewensen !"

In het kader van het project innovatie jeugdzorg hebben een aantal sleutelfiguren uit het dorp Ingen en leden van de signaleringsgroep Ingen Leeft van in de tweede helft van 2016 van gedachte gewisseld over de ontwerpen m.b.t. voorlichting over de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs willen vormgeven. Aan deze groep nemen deel: Basisschool de Regenboog, Kinderopvang SKLM, GGD, Iriszorg, Indigo en de jongerenopbouwwerkers werkzaam vanuit Stib

Doel is om ouders en jongeren te informeren en handvatten te geven om goede keuzes te maken voor de toekomst. De overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke verandering in het leven van een jongere en hun ouders. Heel veel zaken gaan veranderen, zo is de school wat verder weg van het dorp. Daarnaast kunnen onderwerpen gaan spelen als, hoe ga ik om met mijn voeding, roken, alcohol en drugs.

Aan de inwoners is gevraagd om een wenskaart in te vullen en een drie voorkeur thema's aan te kruisen.

We willen de keuze van de thema's niet bepalen vanuit de bekende instellingen, maar we draaien het nu een keer om. Welke mening heeft u? Welke keuze zou je willen maken ? Op de wenskaart stonden een aantal keuze mogelijkheden, te weten :

Gezonde Voeding, Verkeersveiligheid, de veilige schoolroute, Depressie, Alcohol, roken en (soft)drugs, Omgaan met social media en gamen, (Cyber)pesten en omgaan met (liefdes)relaties.

Hoe nu verder ?

De ingeleverde kaarten worden nader geteld en bekeken. De drie meest genoemde thema's worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan op maat in de eerste helft van 2017. Samen met de werkgroep, gebiedsteam Stib en signaleringsgroep Ingen Leeft gaan we de preventie dorpsbreed handen en voeten geven door aan te sluiten bij de wensen van de jeugd, jongeren en hun ouders. Meerdere Burense dorpen hebben interesse getoond en willen gaan aansluiten.

Meer informatie ?

Stuur dan een mailtje of neem contact op met :

Marc Horsten
0630032972
m.horsten@mozaiekwelzijn.nl


Gemeente Tiel, UWV en Werkzaak Rivierenland samen onder één dak

Tielse inwoners kunnen voor alle dienstverlening van de gemeente Tiel, UWV en Werkzaak Rivierenland terecht aan de Achterweg 2 in Tiel (stadhuis). De partijen werken samen op één locatie om inwoners beter van dienst te kunnen zijn. Locatie Beursplein aan de Nieuwe Tielseweg en het loket Wonen, Welzijn en Zorg in de Vier Gravinnen zijn gesloten.

Openingstijden

Het stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Daarnaast zijn Werkzaak Rivierenland, en burgerzaken van de gemeente - met uitzondering van burgerlijke stand - op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Bezoekers kunnen digitaal of telefonisch een afspraak maken.

Mozaïek Matchpoint

Een vraag. Een probleem. Of op zoek naar hulp. Het kan over jezelf gaan, maar ook over bijvoorbeeld je zieke vader of je gehandicapte buurvrouw. Veel mensen krijgen ermee te maken.

Wie geeft het antwoord of wie helpt? In de gemeente Tiel zijn veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties actief. Misschien kan een van hen je verder helpen. Om te voorkomen dat je zelf alles af moet bellen is er een centrale voordeur: Mozaïek Matchpoint. Zo komt je vraag om hulp bij de juiste persoon of instantie. Ook als je zelf vrijwillige hulp wilt aanbieden kun je hier terecht.

Mozaïek Matchpoint
Hertog Karellaan 140-142
4001 KR Tiel
0344611566
matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

Oog café Tiel

In november 2016 was de eerste bijeenkomst van het Oog café Tiel, met een grote opkomst en mooie gesprekken. Iedereen zit vol leuke ideeën waar we men mee aan de gang is gegaan gaan. Heb je tips of ideeën voor de programmering, wil je meehelpen ?

Neem dan contact op met Anton de Boer, tel. 0622920546. Hij brengt U dan in contact met de organisatoren van het Oog café en neem eens een kijkje op hun Facebook pagina

Samenwerken aan leefbaarheid

Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Subsidie voor bewonersinitiatieven
Wij willen een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen van bewoners. Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om uw eigen buurt of wijk te verbeteren? Dan komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000 euro. Op de subsidiepagina van de provincie Gelderland treft U nadere informatie.

Ondersteuning en of advies ?

U kunt terecht bij Mozaïek welzijnsdiensten, tel. 0344-611566 of e-mail : info@mozaiekwelzijn.nl

Sociale startplaats

Zoek je praktische hulp, iemand met een luisterend oor of om boodschappen te doen? Zoek je een maatje om eens samen te kaarten? De Sociale Startplaats laat zien wie er in de buurt beschikbaar is. Je kunt makkelijk zelf zoeken. Familie en vrienden die op afstand wonen, kunnen via de Sociale Startplaats ook makkelijk mee- zoeken naar hulp in de buurt.

De Sociale startplaats brengt vraag en aanbod van hulp en ondersteuning bij elkaar

De aanbieders zijn mensen die anderen willen helpen. Dat doen ze voor niets of voor een kleine of sociale vergoeding. Dit kunnen ook mensen zijn die kennis en ervaring op een bepaald gebied hebben en zich willen inzetten voor mensen in de buurt. Neem eens een kijkje op : Sociale startplaats

Wist u dat: er vouchers voor extra huishoudelijke hulp zijn ?

Inwoners van Tiel die hiervoor in aanmerking komen kunnen extra huishoudelijke hulp aanvragen bij het loket Wonen, Welzijn en Zorg. De regeling die in 2015 in het leven is geroepen, is in 2016 voortgezet. Inwoners kunnen zogenaamde ‘vouchers’ voor huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente. Deze vouchers kunnen worden verzilverd bij één van de aanbieders voor huishoudelijke hulp waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Inwoners betalen de aanbieder € 5,- per voucher. Een voucher staat voor één uur huishoudelijke hulp.

De vouchers zijn bedoeld voor:

1. mensen die op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke hulp krijgen maar die (af en toe) behoefte hebben aan extra ondersteuning die niet valt onder de hulp die ze al krijgen,

2. inwoners die op grond van de Wmo huishoudelijke hulp zouden kunnen krijgen, maar hier van afzien.

3. mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. Zij kunnen de extra huishoudelijke hulp in hun eigen huis inzetten om zo hun huishouden te ontlasten.

Wilt u vouchers aanvragen ?

De vouchers kunnen worden aangevraagd bij het loket Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente Tiel, gevestigd in het stadhuis.

Het stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Daarnaast zijn Werkzaak Rivierenland, en burgerzaken van de gemeente - met uitzondering van burgerlijke stand - op donderdagavond tot 20.00 uur geopend. Bezoekers kunnen ook digitaal of telefonisch een afspraak maken via (0344) 63 74 25 of stuur een e-mail naar : infowmo@tiel.nl

Buurtpreventie in de gemeente Buren

Begin 2010 ontstond in Kerk-Avezaath spontaan een werkgroep buurtpreventie. Inmiddels telt de gemeente Buren de meeste (WhatsApp) buurtpreventie groepen en signaleringsgroepen van Nederland. En met succes! In de buurten waar buurtpreventiegroepen actief zijn, daalt het aantal inbraken, vernielingen, illegale afvallozingen en andere vormen van overlast.

Download hier de folder en u leest hoe buurtpreventie in de gemeente Buren werkt en hoe inwoners van de gemeente Buren zelf een bijdrage leveren aan hun eigen veiligheid en woonplezier.

Wilt u meer informatie ?

Wilt u zich aanmelden voor een buurtpreventie- of signaleringsgroep? Of wilt u zelf buurtpreventie starten in de gemeente Buren ?

Neem dan contact op met Marc Horsten van Mozaïek welzijnsdiensten, via tel. 0344 – 611566 of 06 – 30032972, of e-mail m.horsten@mozaiekwelzijn.nl


WhatsApp groep Emmawijk, Geldermalsen

Groep senioren uit de Emmawijk Geldermalsen zetten een Whatsapp-groep op gericht op veiligheid. Hierbij gaat het niet alleen om het verminderen van criminaliteit maar ook om veilig langer zelfstandig thuis wonen en als buurtbewoners elkaar helpen.
Naar aanleiding van de 'gesprekken op straat' zijn er drie actiepunten door de bewoners vastgesteld. Zelfbeheer groenstrook in samenwerking met de gemeente is organisatorisch rond en wordt nu in co-productie van bewoners en gemeente uitgevoerd. De tweede actiepunt is het opzetten van de WhatsApp-groep wat nu in uitvoering komt. Aan het derde actiepunt, de wijkschouw gericht op de inrichting, zal nu aandacht geschonken worden.
Het buurtwerk heeft hierin steeds een verbindende en ondersteunende functie voor de bewoners.

Voor meer informatie kunt U terecht bij :

Anton de Boer
Buurtwerker Geldermalsen
0622920546
a.deboer@mozaiekwelzijn.nl

Persberichten

“Familie-van” belangrijke partij voor aanpak personen met verward gedrag


Ypsilon afdeling in Tiel.
Door: Joke van der Meulen (mede-initiatiefnemer Ypsilon Tiel)

Het belang van het betrekken van familie van personen met verward gedrag bij de aanpak van deze problematiek hoef ik nauwelijks toe te lichten. Nog recent zijn er een aantal incidenten geweest die voorkomen hadden kunnen worden door eerder naar de familie te luisteren. De familie signaleert problemen immers vaak ver voordat er een incident plaatsvindt. Ze bevindt zich dan in een lastige, soms bijna onmogelijke, positie. Steun voor en meedenken met deze belangrijke partij is dan ook van groot belang. Ypsilon kan deze steun bieden.
Ik ben moeder van een jongvolwassen zoon. Er is een tijd geweest waarin ik mijn zoon niet meer kon bereiken omdat zijn wereld mijn wereld niet was. Zijn angst was voelbaar en vertaalde zich vaak naar agressie. Hij was een verwarde man. Ik heb me in die tijd vaak eenzaam en heel erg machteloos gevoeld. Eenzaam omdat ik het niet zomaar met iedereen kon delen, en waarbij als ik het vertelde er vaak geen begrip was en zeker geen besef hoe het mijn leven beheerste. Machteloos omdat ik door instanties vaak niet als relevante partij gezien werd, hij was immers in jaren volwassen.
Het lid worden van Ypsilon was voor mij een keerpunt. Ypsilon verenigt mensen familie en naastbetrokkenen van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Nee, de problemen waren niet plotsklaps weg, mijn zoon is niet wonderbaarlijk genezen, maar het voelt veel minder onmachtig en eenzaam. Er zijn mensen die met me meedenken en me kunnen steunen. Zo kan ik beter voor mezelf én mijn zoon zorgen.
Toevallig, onderweg naar mijn eerste landelijke studie dag van Ypsilon, vorig jaar november, kwam ik Evert tegen. Zijn verhaal is heel anders dan mijn verhaal maar toch ook weer heel erg hetzelfde. Ook hij benoemde de steun die hij bij Ypsilon heeft ervaren en al snel kwamen we tot de conclusie dat we iedereen in dezelfde situatie deze steun gunnen en hebben we samen met onze partners het initiatief genomen een lokale Ypsilon afdeling in Tiel op te richten.meer info via : www.ypsilontiel.nl