MENU

12.09.2016

Algemene info vrijwilligers

Informatie en advies

Afspraken met de vrijwilliger
Het is goed om van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar u vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over:

  • de inhoud van het werk
  • werktijden en het aantal uren dat u werkt
  • begeleiding en scholing
  • verzekering
  • onkostenvergoeding

Verzekering
De gemeente Tiel draagt het vrijwilligerswerk een warm hart toe en wil dat iedereen onbezorgd vrijwilligerswerk kan doen. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Tiel een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

Onkostenvergoeding
Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen. Organisaties die dat wél doen, vergoeden de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Meestal betaalt u hiervan ook de reiskosten. Er zijn wettelijke regels voor het ontvangen van een vergoeding naast betaald werk of uitkering. Voor informatie zie: onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk en uitkering
Vrijwilligerswerk naast een bijstandsuitkering is toegestaan maar moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie.

Mensen met een bijstandsuitkering boven de 27 jaar mogen voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding ontvangen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Wanneer de gemeente beslist dat het vrijwilligerswerk toetreding tot de arbeidsmarkt bevordert mag een uitkeringsgerechtigde een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor de bedragen zie: Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Tegenprestatie
In de participatiewet moeten bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering. Een tegenprestatie is een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Gemeenten leggen in een eigen lokale verordening inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie vast.

Meer informatie over vrijwilligerswerk zie: vrijwilligerswerk

UWV en vrijwilligerswerk
Steeds vaker wordt de vraag gesteld of je als werkloze vrijwilligerswerk mag doen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV: "Hoe zit het met vrijwilligerswerk"

Adviesgesprek
Hulp nodig? Vindt u het moeilijk om te kiezen of weet u nog niet zo goed wat u wilt? We denken graag met u mee. Naast de vacatures die in ons bestand staan kunnen we meedenken over alternatieven.

Voor een afspraak voor een adviesgesprek kunt u bellen naar Mozaïek welzijn of mailen naar: matchpoint@mozaiekwelzijn.nl