MENU

05.04.2016

Buurtontmoetingspunten

Buurtontmoetingspunten

De kracht van buurtontmoeting

Buurtontmoetingspunten zijn bedoeld om buurtbewoners een toegankelijke plek te bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit die ontmoeting kunnen burgers elkaar ondersteunen en zo de weggevallen zorgbegeleiding vanuit de overheid gedeeltelijk opvangen.

Naast ontmoeting zijn informatie en advies belangrijke pijlers. Buurtontmoetingspunten zijn vooral een plek van en voor de burgers zelf.

In februari 2012 is een start gemaakt met de buurtontmoetingspunten. In vijf van de tien gemeenten in de Regio Rivierenland is een pilot gedraaid.

De pilots zijn gedraaid in Deil, Asperen, Ochten, Maasbommel en Tiel. Op basis van deze pilot is door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een onderzoek verricht. De resultaten daarvan zijn neergelegd in een werkboek en een informatiebrochure. In beiden komen zowel de gebruikers, de initiatiefnemers en de onderzoekers aan het woord.

"Huizen van de buurt" Neder-Betuwe

In Neder-Betuwe zijn inmiddels, op basis van de resultaten, de voorbereidingen gestart voor meer “Huizen van de buurt”. Het is de bedoeling om geleidelijk in alle dorpen deze voorziening te realiseren. De gemeente Neder-Betuwe is de opdrachtgever, Mozaïek welzijnsdiensten begeleidt deze projecten.