MENU

05.10.2017

Buurtsportcoach 12+

Enthousiast, deskundig, gedreven en sportief. Vier kenmerken van de buurtsportcoach. Deze kenmerken worden ingezet om per gemeente maatwerk te leveren met betrekking tot buurtsportwerk. 

Binnen de gemeente Neder-Betuwe levert Mozaïek de buurtsportcoach die zich richt op de 12+ leeftijdscategorie. De buurtsportcoach is een professional die kennis/achtergrond heeft in de sportwereld en bekwaam is in de omgang met jongeren ouder dan 12 jaar. 

De buurtsportcoach laat jongeren participeren in sport- en beweegaanbod. Binnen het aanbod wordt de verbinding gelegd tussen de buurt, sport- & beweegaanbieders, welzijn en het onderwijs. Het stimuleren van sport- en beweegaanbod voor de doelgroep kent vele voordelen. Enkele voorbeelden zijn het vergroten van het fysieke en het geestelijk welbevinden van de jongeren. Denk aan het terugdringen van overgewicht, het vergroten van motorische vaardigheden en het voorkomen van sombere gedachten. Het aanbod is gratis waardoor ook jongeren met een lagere sociaal economische status kunnen deelnemen. De resultaten van het buurtsportwerk gaan verder dan alleen het sportieve vlak. Deelname aan de buurtsportactiviteiten vergroten ook het sociale aspect. Jongeren leren samenwerken, communiceren en vergroten hun zelfredzaamheid. Door de verbinding met partners als lokale onderwijsinstellingen, verenigingen en sportaanbieders wordt er geprobeerd om het beweegaanbod en het beweeggedrag te borgen binnen het lokale aanbod zonder dat de buurtsportcoach daar continu mee bezig is.