MENU

05.04.2016

project: De Eenzaamheid Voorbij

De Eenzaamheid Voorbij

Eenzaamheid kennen we allemaal. Sommige mensen hebben daar last van, het belemmert hen in het dagelijks leven. Het is in dat geval goed om het gevoel te delen en te kijken naar mogelijkheden om dat gevoel te verminderen.

Eenzaamheid kan komen door:

 • Er alleen voor staan,
 • Beperkingen door gezondheid,
 • Een kleiner wordende familie en kenniskring,
 • Het idee dat je steeds minder kan betekenen voor een ander.

Bovenstaande beperkingen en gevoelens zijn reëel. De kunst is om de negatieve effecten om te zetten naar positieve acties. Opnieuw op zoek gaan naar je talenten en vaardigheden.

Het project “De eenzaamheid voorbij” is een co-productie met:


Voor wie is dit project?

Voor 65-plussers die:

 • zich eenzaam voelen,
 • last hebben van het feit dat ze weinig contacten hebben
 • weinig bezigheden hebben.
  maar:
 • die er zelf iets aan willen doen!

Wat levert deze inspanning mij op?

Bij een succesvol traject:

 • is het aantal contacten vergroot
 • weet u uw talenten weer zinvol te gebruiken
 • is uw kwaliteit van leven vergroot
 • is het gevoel van eenzaamheid verminderd

Werkwijze

Van belang is dat u over alle stappen in het traject zelf beslist.

1een kennismakingsgesprek
Het gaat dan over uw eenzaamheid, hobby’s en bezigheden en de contacten die er zijn.

2een ‘keukentafelgesprek’
Dit is een gesprek met de contacten (vrienden, buren, familie) die u heeft. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt. De afspraken zijn gebaseerd op een wisselwerking tussen u en de anderen.

3Vervolggesprek
Na verloop van tijd wordt gekeken naar het resultaat van de afspraken. Zo mogelijk worden ze aangepast.

Het traject wordt begeleid door betrokken vrijwilligers. Maar uit eindelijk doet u het zelf! En dat geeft zeker een goed gevoel!