MENU

22.01.2018

Dynamiek

Dynamiek was een project van de gemeente Tiel en is per 1 januari 2018 overgedragen aan Mozaïek. De ‘voor en door’ methode en de scholing/re-integratie component van Dynamiek wordt voortgezet en doorontwikkeld in het Welzijn Next Level proces. 

Bij Dynamiek is welzijn geen doel maar een middel. Door het organiseren en uitvoeren van diensten en activiteiten gekoppeld aan scholing (leerwerktrajecten) en re-integratie komen mensen dichter of op de arbeidsmarkt terwijl inwoners van Tiel en omgeving geholpen worden.