MENU

05.04.2016

Mozaiek in Buren

Stad en dorpen

Gemeente Buren heeft een stad en verschillende dorpen zoals: Buren, Asch, Beusichem, Buurmalsen, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond.


Jongerenwerk

De jongerenwerker neemt jongeren serieus en betrekt hen zo veel mogelijk bij de samenleving. Ze begeleiden en ondersteunen (groepen) jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. De jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun eigen omgeving, zoals op straat, bij een jongereninloop, online, en soms op school. "Door elkaar te spreken op momenten dat het goed gaat, bouw je een band op en weten ze ons te vinden voor bijvoorbeeld hulp bij schoolwerk, vragen over relaties, financiën of gewoon een luisterend oor", aldus de jongerenwerker. Ook bij het organiseren van activiteiten weten jongeren de jongerenwerkers te vinden.

Jongerencoaching

Je wilt iets bereiken, maar je krijgt het niet voor elkaar. Of het nou gaat om een opleiding, werk of problemen waar je niet uitkomt. Dan kan een jongerencoach van Mozaïek misschien iets voor jou betekenen.

De jongerencoach is er voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Lees hier meer over hoe wij kunnen helpen. 

Signaleringsgroepen

Sinds 2010 worden signaleringsgroepen opgezet. Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met bijvoorbeeld gemeente, welzijnswerk, gebiedsteam StiB en politie. Dat doen ze door simpelweg hun ogen en oren open te houden. Bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten. Zien ze dat ergens in drugs gehandeld wordt? Dan melden ze dat. Zo kunnen we snel en gericht actie ondernemen. In Buren zijn met succes signalerings- en WhatsApp buurtpreventie groepen gemeente breed georganiseerd. Deze aanpak hoort bij de Burense manier om inwoners meer te betrekken bij veiligheid en leefbaarheid in eigen dorp en buurt.

Go Biking! Tour

Signaleringsgroep Maurik

Dorpen en mogelijkheden websites signaleringsgroepen

Via meldingsknoppen (de zgn. gele knop) van de dorpswebsites, kunnen inwoners zelf digitaal een melding doen in hun eigen dorp. In de Burense dorpen waar signalerings groepen aanwezig zijn, worden signalen gemonitord door inwoners zelf. De dorpswebsmasters en leden van de sg groepen hebben regelmatig contact met wijkagent, Stibmedewerker(s), gemeente Buren met betrekking tot de voortgang en signalering van trends en het mede uitvoeren van (preventieve) maatregelen in hun dorp. Het gaat om de sites van de volgende dorpen :

www.beusichemleeft.nl

www.burenstad.nl

Dorpsraad Ravenswaaij

www.ingenleeft.nl

www.kerkavezaath.info

www.lingemeer.nu

www.sglienden.nl

www.sgmaurik.nl

www.samenzoelen.nl

Wilt je jezelf aanmelden voor een (WhatsApp)buurtpreventie- of signaleringsgroep?

Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en mobiele nummer naar één van de WhatsApp- of signaleringsgroepen :

Buurtpreventie Kerk Avezaath* Buurtpreventie@kerkavezaath.info

Samen Zoelen en WhatsApp Zoelen* 112zoelen@gmail.com

WhatsApp Erichem 112Erichem@gmail.com

De Oranje knop Buren* contact@deoranjeknop.nl

WhatsApp Asch 112Asch@ziggo.nl

WhatsApp Zoelmond 112zoelmond@gmail.com

WhatsApp Ravenswaaij 112Ravenswaaij@gmail.com

Beusichem Leeft info@beusichemleeft.nl

WhatsApp Beusichem 112Beusichem@gmail.com

WhatsApp Rijswijk 112Rijswijk@gmail.com

Signaleringsgroep Maurik* sgmaurik@gmail.com

Signaleringsgroep Ingen Leeft* contact@ingenleeft.nl

WhatsApp Eck en Wiel 112EckenWiel@gmail.com

WhatsApp Ommeren 112Ommeren@gmail.com

Signaleringsgroep Lingemeer* Lingemeerslg@gmail.com

Signaleringsgroep Lienden sglienden@gmail.com

WhatsApp Lienden 112Lienden@gmail.com (tevens aanmeld adres voor Aalst en de buiten gebieden Hoogmeien en de Mars).

(* = contact adres voor zowel signaleringsgroep als WhatsApp groep)

KNVB 4x4 voetbaltoernooi

Buurzaamheid in de Maurikse Gaarden