MENU

05.04.2016

Mozaiek in Buren

In de gemeente Buren

Stad en Dorpen

Buren, Asch, Beusichem, Buurmalsen, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond.

Jongerenopbouwwerk

De jongerenopbouwwerkers ondersteunen jongeren- en burgerinitiatieven (waaronder de signaleringsgroepen), die de leefbaarheid ten goede komen. Ze werken samen met het gebiedsteam Stib.

In het kort

Het jongerenopbouwwerk ondersteunt jongeren, ouders en/of inwoners. Dit doen ze zowel individueel als groepsgewijs. Of inwoners nou ideeën hebben om hun buurt leefbaarder te maken of een activiteit te organiseren. Jongeren die vast lopen in hun ontwikkeling of op een andere wijze in de problemen komen en hulp nodig hebben kunnen bij het jongerenopbouwwerk terecht.

Individuele coaching

Sinds 2015 levert Mozaïek in Buren ook persoonlijke begeleiding aan jongeren. Vanuit partners, en opdrachtgevers is geconstateerd dat er veel jongeren zijn die: vastlopen in het zorgcircuit en onder andere ‘hangen’ tussen de jeugdhulpverlening en het maatschappelijk werk voor volwassenen, of laagdrempelige hulpverlening nodig hebben om zware hulpverlening te voorkomen. Jongerenwerkers kunnen coachen richting hulpverlening, werk, scholing en/of maatschappelijk gewenst gedrag. Deze coaching is erop gericht om jongeren te helpen hun eigen weg te vinden in de maatschappij. Het jongerenwerk begeleidt jongeren die bijvoorbeeld problemen thuis, hebben, problemen met school of werk, of problemen met instanties. Of een jongere in aanmerking komt voor coaching door Mozaïek wordt bepaald in samenwerking met het gebiedsteam Stib.

Signaleringsgroepen

Sinds 2010 worden signaleringsgroepen opgezet. Een signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met bijvoorbeeld gemeente, welzijnswerk, gebiedsteam StiB en politie. Dat doen ze door simpelweg hun ogen en oren open te houden. Bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten. Zien ze dat ergens in drugs gehandeld wordt? Dan melden ze dat. Zo kunnen we snel en gericht actie ondernemen. In Buren zijn met succes signalerings- en WhatsApp buurtpreventie groepen gemeente breed georganiseerd. Deze aanpak hoort bij de Burense manier om inwoners meer te betrekken bij veiligheid en leefbaarheid in eigen dorp en buurt.

Heeft u vragen over signaleringsgroepen? Of heeft u belangstelling om een signaleringsgroep te starten in uw dorp? Neem dan contact met ons op of download de folder.

Go Biking! Tour

Signaleringsgroep Maurik

Dorpen en mogelijkheden websites signaleringsgroepen

Via meldingsknoppen (de zgn. gele knop) van de dorpswebsites, kunnen inwoners zelf digitaal een melding doen in hun eigen dorp. In de Burense dorpen waar signalerings groepen aanwezig zijn, worden signalen gemonitord door inwoners zelf. De dorpswebsmasters en leden van de sg groepen hebben regelmatig contact met wijkagent, Stibmedewerker(s), gemeente Buren met betrekking tot de voortgang en signalering van trends en het mede uitvoeren van (preventieve) maatregelen in hun dorp. Het gaat om de sites van de volgende dorpen :

www.beusichemleeft.nl

www.burenstad.nl

Dorpsraad Ravenswaaij

www.ingenleeft.nl

www.kerkavezaath.info

www.lingemeer.nu

www.sglienden.nl

www.sgmaurik.nl

www.samenzoelen.nl

Wilt u zich aanmelden voor een (WhatsApp)buurtpreventie- of signaleringsgroep?

Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en mobiele nummer naar één van de WhatsApp- of signaleringsgroepen :

Buurtpreventie Kerk Avezaath* Buurtpreventie@kerkavezaath.info

Samen Zoelen en WhatsApp Zoelen* 112zoelen@gmail.com

WhatsApp Erichem 112Erichem@gmail.com

De Oranje knop Buren* contact@deoranjeknop.nl

WhatsApp Asch 112Asch@ziggo.nl

WhatsApp Zoelmond 112zoelmond@gmail.com

WhatsApp Ravenswaaij 112Ravenswaaij@gmail.com

Beusichem Leeft info@beusichemleeft.nl

WhatsApp Beusichem 112Beusichem@gmail.com

WhatsApp Rijswijk 112Rijswijk@gmail.com

Signaleringsgroep Maurik* sgmaurik@gmail.com

Signaleringsgroep Ingen Leeft* contact@ingenleeft.nl

WhatsApp Eck en Wiel 112EckenWiel@gmail.com

WhatsApp Ommeren 112Ommeren@gmail.com

Signaleringsgroep Lingemeer* Lingemeerslg@gmail.com

Signaleringsgroep Lienden sglienden@gmail.com

WhatsApp Lienden 112Lienden@gmail.com (tevens aanmeld adres voor Aalst en de buiten gebieden Hoogmeien en de Mars).

(* = contact adres voor zowel signaleringsgroep als WhatsApp groep)

KNVB 4x4 voetbaltoernooi

Buurzaamheid in de Maurikse Gaarden