MENU

05.04.2016

Mozaiek in Neder-Betuwe

Jongerenwerk

Jongerenwerk Neder-Betuwe zet zich in voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar in Opheusden, Ochten, Dodewaard, Kesteren, Echteld en IJzendoorn. 

Ambulant jongerenwerk

De ambulant jongerenwerker onderhoudt contact met (groepen) jongeren op de plaatsen waar zij hun vrije tijd doorbrengen. Dit is veel op straat, maar ook in jeugdsozen of op privé terrein. Er wordt geïnvesteerd in goed contact en een goede verstandhouding met de jongeren. De jongerenwerker is er in eerste instantie voor de jongeren zelf, maar heeft ook contacten met buurtbewoners, ouders, verenigingen en instanties. De doelen zijn jongeren te informeren over zaken die voor hen van belang zijn, ze te motiveren hun vrije tijd nuttig te besteden en om eventuele problemen vroeg te signaleren en zo mogelijk voor te zijn.

Jongerenparticipatie

Jongeren die zich in willen zetten voor andere jongeren, of voor hun omgeving, kunnen hierbij ondersteuning krijgen van het jongerenwerk. Het jongerenwerk helpt (groepen) jongeren om zelf activiteiten te organiseren en/of op te komen voor hun belangen. Voorbeelden hiervan zijn: het organiseren van een voetbaltoernooi in de wijk, het organiseren van een scooter meeting, jongeren ondersteunen bij het realiseren van een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) en jongeren ondersteunen om hun ideeën of klachten duidelijk te maken aan de gemeente.

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers in Neder-Betuwe die activiteiten organiseren voor en met jongeren kunnen rekenen op ondersteuning van Mozaïek. Het jongerenwerk geeft tips en adviezen, helpt bij contact met de gemeente en regelt trainingen voor vrijwilligers. Voorbeelden van organisaties die door Mozaïek worden ondersteund zijn jeugdsoos de Snellenburg in Opheusden, de Hoenderik in Kesteren en de Jongerenraad Neder-Betuwe.

Jongerencoaching

Je wilt iets bereiken, maar je krijgt het niet voor elkaar. Of het nou gaat om een opleiding, werk of problemen waar je niet uitkomt. Dan kan een jongerencoach van Mozaïek misschien iets voor jou betekenen.

De jongerencoach is er voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Lees hier meer over hoe wij kunnen helpen.

Buurtsportcoach 12 plus

Enthousiast, deskundig, gedreven en sportief. Drie kenmerken van de buurtsportcoach. Deze kenmerken worden ingezet om per gemeente maatwerk te leveren met betrekking tot buurtsportwerk. Binnen de gemeente Neder-Betuwe levert Mozaïek de buurtsportcoach die zicht richt op de 12+ leeftijdscategorie. De buurtsportcoach is een professional die kennis/achtergrond heeft in de sportwereld en bekwaam is in de omgang met jongeren ouder dan 12 jaar. 

De buurtsportcoach laat jongeren participeren in sport- en beweegaanbod. Binnen het aanbod wordt de verbinding gelegd tussen de buurt, sport- & beweegaanbieders, welzijn en het onderwijs. Het stimuleren van sport- en beweegaanbod voor de doelgroep kent vele voordelen. Enkele voorbeelden zijn het vergroten van het fysieke en het geestelijk welbevinden van de jongeren. Denk aan het terugdringen van overgewicht, het vergroten van motorische vaardigheden en het voorkomen van sombere gedachten. Het aanbod is gratis waardoor ook jongeren met een lagere sociaal economische status kunnen deelnemen. De resultaten van het buurtsportwerk gaan verder dan alleen het sportieve vlak. Deelname aan de buurtsportactiviteiten vergoten ook het sociale aspect. Jongeren leren samenwerken, communiceren en vergroten hun zelfredzaamheid. Door de verbinding met partners als lokale onderwijsinstellingen, verenigingen en sportaanbieders wordt er geprobeerd om het beweegaanbod en het beweeggedrag te borgen binnen het lokale aanbod zonder dat de buurtsportcoach daar continu mee bezig is.