MENU

16.06.2016

Mozaiek in Rhenen

Jongerenwerk gemeente Rhenen

Jongerenwerk Rhenen zet zich in voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar in de gemeente Rhenen. De gemeente bestaat uit de plaatsen Rhenen, Achterberg en Elst.

Ambulant jongerenwerk
De ambulant jongerenwerkers onderhouden het contact met jongeren. Voornamelijk gebeurd dit op plaatsen waar jongeren elkaar ontmoeten of hun vrijetijdsbesteding doorbrengen. Veelal zal dit op straat zijn maar ook op andere plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan een inloop voor jongeren, school, buurthuizen, jeugdsozen en jeugdketen. Daarnaast hebben ze ook contact met buurtbewoners, ouders en andere betrokken instanties.
De jongerenwerkers spelen in op de behoefte en eigen kracht van jongeren. Het uitgangspunt hierbij is zichtbaarheid/herkenning. De jongerenwerkers kennen de jongeren en de jongeren kennen de jongerenwerkers. Het doel is om een duurzaam en betekenisvol contact met de jongeren te hebben en te houden.

De jongerenwerker heeft extra aandacht voor kwetsbare jongeren die meer moeite hebben om mee te draaien in de maatschappij. De jongerenwerkers gaan uit van positieve bekrachtiging, oftewel door middel van een positieve benadering worden jongeren in hun kracht gezet en gestimuleerd tot een verantwoord burgerschap.

Jongerenparticipatie
‘De jeugd heeft de toekomst’, een veelal gehoorde slogan. Jongeren zijn onderdeel van onze maatschappij en verdienen daarin een plaats. Jongerenparticipatie is betrokkenheid en inbreng van jongeren bij zaken die hen aangaan en kent vele vormen. Jongeren die zich willen inzetten voor andere jongeren en/of hun omgeving kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de jongerenwerker.