MENU

05.04.2016

Mozaiek in West Betuwe

Gezamenlijke kernboodschap gebiedsgericht werken

In de gemeente West Betuwe zijn drie organisaties waar u terecht kunt met uw vraag of idee over uw woon- of leefomgeving: gemeente West Betuwe, Welzijn West Betuwe en Mozaïek (actief in de 11 dorpen van de voormalige gemeente Geldermalsen). Het maakt niet uit met wie u contact opneemt. U bent altijd aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat uw vraag, idee of initiatief terecht komt bij de juiste mensen. Zo zijn we voor alle inwoners dichtbij!

Deze kernboodschap gebruiken Mozaïek en de gemeente West Betuwe zo veel mogelijk naast hun eigen corporate boodschap over gebiedsgericht werken.

In de gemeente West Betuwe

Jongerenopbouwwerk

In de eerste plaats richt het jongerenwerk van Mozaïek zich op jeugd uit de gemeente van 12 t/m 23 jaar. In de tweede plaats ook de ouders en opvoeders van deze jongeren en omwonenden van plekken waar jongeren elkaar ontmoeten.

Het jongerenwerk ondersteunt jongeren op veel verschillende manieren. Of ze nou ideeën hebben om hun buurt leefbaarder te maken, een activiteit voor andere jongeren te organiseren, vast lopen in hun ontwikkeling of op een andere wijze in de problemen komen en hulp nodig hebben. Bij het jongerenwerk kunnen ze hiermee terecht. Wij bemiddelen waar mogelijk de jongeren dan met de voor hen relevante partijen. Alles met medeweten van de jongeren zelf.

Ook omwonenden die overlast ervaren van jongeren kunnen het jongerenwerk benaderen om in contact te komen met deze jongeren om samen met hen tot oplossingen voor de ontstane situatie te komen.

Nog even een aantal taken van het jongerenwerk in Geldermalsen op een rijtje:

 • Gastlessen Lingeborgh
 • Straatwerk
 • Ondersteuning jongerengroepen
 • Ondersteuning ideeën jongeren voor in hun dorp
 • Jongeren(groepen) in contact brengen met gemeente
 • Jongeren(groepen) in contact brengen met hun omgeving
 • Deelname Jeugd & Veiligheidsoverleg
 • Korte lijntjes naar het Kernteam

HÜSEYIN ÖZTAS

Jongerenwerker
Tel : 06-34294203

h.oztas@mozaiekwelzijn.nl

Buurt- en opbouwwerk

Buurtwerkers ondersteunen bewonersinitiatieven in de woon- en leefomgeving. Zij ondersteunen bewonersgroepen bij de aanpak van vraagstukken op gemeente-, dorp- of buurtniveau. Alles binnen het kader van de verbetering van de leefbaarheid in de woonomgeving.

Het kan gaan om concrete voorzieningen en activiteiten, maar ook om het mèt en vàn elkaar leren. Werken aan de eigen wijk verbetert de woonomgeving, maar is vooral ook leerzaam!

Skatebaan Geldermalsen

Buurtwerk Geldermalsen :

 • Ondersteunt bewoners bij hun werken aan een prettigere woonomgeving.
 • Adviseert bewonersplatforms, bewonersgroepen, verenigingen en organisaties.
 • Biedt ondersteuning bij de opzet van voorzieningen en/of activiteiten.
 • Helpt in de communicatie tussen/met verschillende partijen.
 • Adviseert bij het organiseren van evenementen.
 • Heeft een verbindende rol in samenwerkingsverbanden.

Buurt- en opbouwwerkers begeleiden en ondersteunen bewoners en vrijwilligers bij activiteiten die gericht zijn op het vergroten van betrokkenheid van burgers, hun zelfredzaamheid en hun zelfstandigheid.

Doelen van het buurtwerk:

 • Actieve en betrokken bewoners
 • Zelfredzame burgers
 • Bewoners die zelfstandig hun eigen belangen in hun woonomgeving behartigen

Buurtwerk is een proces, waarin, met vallen en opstaan, aan een of meerdere van bovenstaande doelen gewerkt wordt.