MENU

05.04.2016

Kamers met Kansen

Kamers met Kansen is een woon project voor jongeren uit Rivierenland. Kamers met Kansen is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die een steuntje in hun rug nodig hebben naar zelfstandigheid. De keuze voor de doelgroep is gemaakt omdat juist voor bovenstaande groepen onvoldoende mogelijkheden zijn. Het jongerenwerk van Mozaïek neemt de rol van woonbegeleider op zich binnen dit project. Er kunnen 8 jongeren uit Tiel en omgeving worden geplaatst in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, voor wie het wonen in combinatie met lichte begeleiding in dit project het verschil uitmaakt om daarna zelfstandig verder te kunnen.

De jongeren tekenen een coaching contract met de coachende instelling en een huurcontract met Kleurrijk Wonen. Het verblijf van de jongeren is niet vrijblijvend, met hun coach maken ze een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarnaast wordt een aanbod gedaan van mogelijkheden om actief te worden/ te blijven en nodige bij te leren op diverse leefgebieden. De exacte criteria en contra-indicaties worden in overleg met de coachende partij opgesteld. Hierbij valt te denken aan contra-indicaties als geen drugs- of alcoholverslaving, geen justitiële antecedenten etc.

Voor het project van Kamers met Kansen in Tiel is de doelgroep als volgt te definiëren:

 • Maximaal 8 jongeren.
 • Jongeren uit Tiel en omgeving.
 • In twee appartementen, dus 4 jongeren per appartement.
 • Geen CIZ/AWBZ-geïndiceerde jongeren. Geen zware problematiek.
 • Jongeren voor wie het wonen in KmK-project de laatste stap is voordat ze zelfstandig kunnen gaan wonen.
 • Jongeren voor wie de ouderlijke thuissituatie of voor wie de woonsituatie een belemmering vormt.
 • Leeftijd: in principe 18 tot 23 jaar.
 • Gemotiveerd om te functioneren binnen een groep.
 • Geen jonge moeders (ruimte is ongeschikt en er lopen andere afspraken voor deze doelgroep).
 • Geen wooncarrière binnen het gebouw, wel uitstroom- en doorstroommogelijkheden.
 • In ieder geval een vorm van dagbesteding. De eis van een vorm van dagbesteding is een harde eis voor het project, dus bij toewijzing heeft iedereen dagbesteding. In het coaching contract zal een bepaling worden opgenomen dat dit een voorwaarde is voor het verblijf.
 • Bereidheid tot het aangaan van gekoppelde coaching- en huurcontracten

In Nederland zijn bijna 40 woongebouwen ingericht voor een Kamers met Kansen project. Er wonen bijna 900 bewoners. Landelijk zijn meerdere initiatieven, zoals in Tiel, in ontwikkeling. Met namen de integrale aanpak met verschillende partners maakt het concept tot een succes: na een periode van 1,5 jaar (gemiddeld) heeft 65% van de jongeren een baan of volgt een opleiding. Dat betekent dat 65% van de jongeren het project succesvol heeft doorlopen. Het sterke pluspunt van het Kmk-project is de lokale invulling van zowel de betrokken partners, als de omvang en de doelgroep.
Een Kamers met Kansen–project integreert wonen, leren, werken en coaching en is met namen bedoelt voor jongvolwassenen met problemen in huisvesting, school, werk of persoonlijk functioneren, die zelf hun verantwoordelijkheid willen (leren) nemen en hierbij steun in de rug nodig hebben. De jongeren hebben een combinatie van een huurcontract en een bindend coaching contract. Beiden contracten zijn aan elkaar gekoppeld.