MENU

05.04.2016

Mantelzorg: zorg voor een ander

Bijeenkomsten

Mantelzorg vraagt om extra kennis en vaardigheden. Daarom biedt Mozaïek Matchpoint ondersteuning met gespreksgroepen, themabijeenkomsten en presentaties. Ze zijn bedoeld voor de mantelzorgers, de mensen die zorg nodig hebben en hun omgeving. Contacten en het uitwisselen van ervaringen zijn voor hen onmisbaar. Vooral daarom zijn deze bijeenkomsten zo belangrijk.

Steun

Mozaïek biedt steun met een luisterend oor en met een objectieve kijk. Voor problemen wordt een oplossing gezocht. Ook wordt geregeld dat de zorg gewoon door kan gaan als de mantelzorger op vakantie is of om andere redenen niet kan helpen.

Advies en voorlichting

Bij Mozaïek kunnen vrijwilligers, hulpvragers en organisaties terecht voor advies, voorlichting en ondersteuning.

Wanneer ben ik "mantelzorger"?

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, ouder, familielid, vriend of kennis. De mantelzorger is geen beroepsmatig zorgverlener, maar geeft zorg vanwege een persoonlijke band met degene voor wie hij of zij zorgt.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden vaak door elkaar gehaald, toch zijn het verschillende dingen. Mantelzorg overkomt je omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms wel 24 uur per dag 7 dagen per week, zij kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.

Vrijwilligerswerk kies je bewust omdat je wilt zorgen, er is bij aanvang (nog) geen emotionele band. Vrijwilligerswerk doe je in een afgebakende tijd, wanneer het jou uitkomt.

Wij bieden de volgende diensten:

* Respijtzorg: het bieden van gezelschap aan de zorgvragende, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf kan nemen.

* Luisterend oor.

* Informatie, advies en praktische steun.

* Scholing en/of cursussen voor mantelzorgers.

* Lokaal programma in het kader van de dag van de mantelzorg.

* Bemiddelen met werkgevers (Balans tussen werk, zorg en ondersteuning en vrije tijd).

* Ondersteuning door een vrijwillige mantelzorgconsulent.

    Mozaiek Mantelzorgondersteuning


    Maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.30 uur.


    0344 611566

    matchpoint@mozaiekwelzijn.nl
    Heeft u liever contact met één van onze consulenten? Dat kan: