MENU

05.04.2016

Ouderen

Steun bij Verlies

Is op zoek naar weduwen en weduwnaars die het verlies van hun partner verwerkt hebben, en als vrijwilliger een luisterend oor willen zijn voor hen die nog in de rouw zijn. Lijkt het U iets om deze rouwenden de helpende hand te bieden neem dan contact op met onze coördinatrice Olga van Ooijen. Na een gesprek met haar en een kennismakingsochtend met de andere vrijwilligsters kunt U besluiten zich bij ons aan te sluiten. Wij bieden U een cursus aan voor deze specifieke materie. Wij zouden het op prijs stellen als ook jongere weduwen/weduwnaars ons komen versterken, want het zijn niet alleen ouderen die hun partner verliezen. Meer informatie ? Neem dan contact op met Mozaiek Matchpoint.