MENU

05.04.2016

Ouderenadvies Tiel

Door de bomen het bos weer zien...

Er zijn vele voorzieningen, diensten en regelingen die voor ouderen van belang zijn of kunnen zijn. Bijvoorbeeld voorzieningen om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Echter door het grote aanbod en de soms ingewikkelde regelgeving is het zoeken naar de juiste informatie, hulp of zorg niet eenvoudig. Mozaïek Matchpoint helpt ouderen bij het vinden van de juiste weg. Door de inzet van vrijwillige- en beroepsouderenadviseurs kan 'het bos' weer gezien worden.

Huisbezoek 80-Jarigen

Mozaïek Matchpoint ondersteunt ouderen bij het vinden van de juiste weg. Dat doen we door alle 80 jarigen ouderen in de gemeente Tiel een huisbezoek van een vrijwillige ouderenadviseur aan te bieden.

In vier jaar tijd ontvangen alle 80 jarigen ouderen in de gemeente Tiel een uitnodigingsbrief voor een huisbezoek. Uiteraard mag men zelf aangeven of wel of niet gebruik gemaakt gaat worden van de uitnodiging voor een huisbezoek.

Tijdens een huisbezoek geeft een vrijwillige ouderenadviseur naar wens en behoefte informatie over allerlei zaken die met ouder worden te maken hebben. Op verzoek adviseert of ondersteunt de vrijwillige ouderenadviseur. Als er meerdere dingen tegelijk spelen, dan verwijst de vrijwillige ouderenadviseur door naar de beroepsouderenadviseur.

Beroepsouderenadviseurs

U hoeft niet te wachten met uw vragen tot u een huisbezoek aangeboden krijgt. Ook nu al kunt u uw vragen stellen aan een ouderenadviseur via tel. 0344-611566. Dat kunnen vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of regels/financiën zijn. Afhankelijk van de vraag zal een beroepsouderenadviseur deze telefonisch afhandelen of een huisbezoek voorstellen.

Vrijwillige ouderenadviseurs

De vrijwillige ouderenadviseurs leggen de huisbezoeken af bij 80 jarigen. Uitgangspunt bij de bezoeken is dat de oudere de regie blijft houden. De ouderenadviseur geeft informatie naar behoefte en draagt eventueel een oplossing aan. De vrijwillige ouderenadviseurs worden ondersteund door de beroepsouderenadviseurs. Zij coördineren en begeleiden deze vrijwilligers.

Veiligheid thuis

Eén op de drie 65-plusser valt minstens 1 keer per jaar! Veel valincidenten gebeuren in en om het huis. De vrijwillige veiligheidsadviseur voor ouderen in Tiel gaat met u, als 65 plusser, bij u thuis in gesprek over hoe u kunt voorkomen dat u valt.

De veiligheidsadviseurs kunnen, samen met u, uw thuissituatie screenen op valrisico’s en praktische tips geven over: Uw thuissituatie en met name de valrisico’s door snoeren, drempels, kleedjes etc. Hoe u met kleine aanpassingen uw woning veiliger kan maken. Bewust worden van onveilige gewoonten. Woonomgeving screenen op valrisico’s.

De veiligheidsadviseur is een goed opgeleide vrijwilliger die samen met u, in een gesprek bij u thuis, de risico’s die kunnen leiden tot vallen met u bespreekt. Het is verder aan u zelf wat u met de informatie doet. Het advies is gratis.

Om u aan te melden voor een huisbezoek van de vrijwillige veiligheidsadviseur kunt u contact opnemen met Mozaïek welzijnsdiensten via:

0344 611566
veiligheidsadviseurs@mozaiekwelzijn.nl


Veiligheidsadviseurs Mozaïek Welzijnsdiensten

Mozaiek Matchpoint

Monique van Os en Abdelmalik Boudehan