MENU

05.04.2016

Ouderenwerk Tiel

Ouderenwerk

Ouderenwerk: Samenbrengen en verbinden

De ouderenwerker gaat uit van de vragen en signalen van senioren en ouderen. Maar neemt daarin ook mee de ontwikkelingen en signalen uit de “omgeving”. Zelfredzaam, eigen regie en vooral meedoen zijn hierbij de sleutelwoorden.

Nieuw aanbod wordt ontwikkeld in samenspraak met de “vragers”. De ouderenwerker stemt intensief af met andere organisatie en initiatieven zoals bewonersgroepen, ouderenbonden, zorginstellingen, gemeente en “de oudere”.

Thema: Levensloop en gezondheid

Alcoholgebruik ouderen

Het alcoholgebruik onder ouderen is sinds de jaren 90 fors toegenomen in vergelijking tot andere leeftijdscategorieën. Uit de ouderenmonitor van de GGD Rivierland blijkt dat de ouderen in Tiel hier geen uitzondering op vormen. De monitor laat verder zien dat één op de vijf ouderen slaap- en/of kalmeringsmiddelen slikt, welke in combinatie met alcohol een verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengen. Binnen de verslavingszorg is de alcoholhulpvraag onder ouderen sinds 1998 met 130% toegenomen. Iriszorg en Mozaïek welzijnsdiensten willen daarom graag in gesprek met iedereen die betrokken is bij ouderen (bestuurlijk én uitvoerend, vanuit professie, vrijwilligerswerk en/of mantelzorg). Vraagstelling: “Hoe kunnen we samen in Tiel de zorg rond ouderen en alcohol optimaliseren?”

Brochure Een erfenis, wat nu?

Brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Testament en erfrecht

Er zijn veel ontwikkelingen rond testament en erfrecht. Daarnaast zijn er veranderingen in de financiering van de zorg. Het één heeft vanzelfsprekend te maken met het andere. Dit vraagt om informatie. In de kolom rechts vindt u de informatiebrochures.

Veiligheid thuis

Eén op de drie 65-plusser valt minstens 1 keer per jaar! Veel valincidenten gebeuren in en om het huis. De vrijwillige veiligheidsadviseur voor ouderen in Tiel gaat met u, als 65 plusser, bij u thuis in gesprek over hoe u kunt voorkomen dat u valt.

De veiligheidsadviseurs kunnen, samen met u, uw thuissituatie screenen op valrisico’s en praktische tips geven over: Uw thuissituatie en met name de valrisico’s door snoeren, drempels, kleedjes etc. Hoe u met kleine aanpassingen uw woning veiliger kan maken. Bewust worden van onveilige gewoonten. Woonomgeving screenen op valrisico’s.

De veiligheidsadviseur is een goed opgeleide vrijwilliger die samen met u, in een gesprek bij u thuis, de risico’s die kunnen leiden tot vallen met u bespreekt. Het is verder aan u zelf wat u met de informatie doet. Het advies is gratis.

Om u aan te melden voor een huisbezoek van de vrijwillige veiligheidsadviseur kunt u contact opnemen met Mozaïek welzijnsdiensten via:
0344-611566

veiligheidsadviseurs@mozaiekwelzijn.nl

Veiliheidsadviseurs Mozaïek Welzijnsdiensten

Thema: Ontmoeting

Aanschuiftafels

Op verschillende plaatsen in Tiel worden door bewoners, met ondersteuning van het ouderenwerk, aanschuiftafels georganiseerd.

Sociale activiteiten

Koersbal, kaarten, inloop

Thema: Kwetsbare groepen

Mobieltjesproject Scootmobiel-projecten Bewegingsactiviteiten

Steun bij Verlies Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars

Is op zoek naar weduwen en weduwnaars die het verlies van hun partner verwerkt hebben, en als vrijwilliger een luisterend oor willen zijn voor hen die nog in de rouw zijn. Lijkt het U iets om deze rouwenden de helpende hand te bieden neem dan contact op met onze coördinatrice Olga van Ooijen. Na een gesprek met haar en een kennismakingsochtend met de andere vrijwilligsters kunt U besluiten zich bij ons aan te sluiten. Wij bieden U een cursus aan voor deze specifieke materie. Wij zouden het op prijs stellen als ook jongere weduwen/weduwnaars ons komen versterken, want het zijn niet alleen ouderen die hun partner verliezen.

Contactgegevens: