MENU

25.07.2017

Ouderkamers

In de gemeente Tiel zijn twee ouderkamers operationeel.

Wat is een ouderkamer?

Een ouderkamer is een plek waar ouders/verzorgers elkaar ontmoeten, om te praten over allerlei zaken die betrekking hebben op de ontwikkelingskansen van hun kinderen op de basisschool.

Gastouders

We werken in de ouderkamers samen met gastouders. De gastouder vormt een spil in de ouderkamer. 

Werkzaamheden van de gastouder zijn: 

Ontvangen van ouders in de ouderkamer; Stimuleren van ouders om gebruik te maken van voorzieningen.  In overleg verzorgen van promotie activiteiten.  Opvangen van signalen over vragen die bij ouders leven en dit doorgeven aan de coördinator.  Helpen van de coördinator bij het organiseren van themabijeenkomsten, opvoedcursussen, volwasseneneducatie en andere activiteiten.

Bijbehorende functie-eisen zijn:

Woonachtig zijn in Tiel en een dagdeel beschikbaar zijn. Enige kennis en inzicht hebben in de ontwikkeling van kinderen door zelf ouder te zijn of veel met kinderen op te trekken. In staat zijn om gemakkelijk contact te leggen met ouders. Respectvolle houding ten opzichte van ouders afkomstig uit verschillende culturen. In staat zijn om een gezellige sfeer te scheppen. In staat zijn om de ouderkamer geschikt voor gebruik te maken (koffie en thee zetten, materiaal klaarleggen enzovoorts). Initiatiefrijk zijn. Bereid zijn om nieuwe dingen te leren. Beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur een andere taal van één van de doelgroepen.
  
Openingstijden ouderkamers

Tiel Noord
Woensdag van 8.30 - 10.00 uur (o.a. voor de basisscholen Dagobert, Johannes school, Prinses Margrietschool) bij basisschool de Molenwerf, locatie: Priorlaan 1, 4003 AP Tiel

Tiel West
Donderdag van 8.30 - 10.00 uur (o.a. voor de basisschool Prins Willem Alexander, locatie West bij basisschool De Floriant), Burgemeester Schullstraat 2, 4001 VV te Tiel