MENU

24.12.2020

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (Raad) bewaakt de maatschappelijke doelstellingen waarvoor Mozaiek is opgericht. Daarbij zien ze erop toe dat de directeur-bestuurder handelt in het belang van Mozaïek en haar klanten. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder met advies bij.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de koers en de dagelijkse leiding van Mozaiek.
De Raad keurt de plannen en besluiten van de directeur-bestuurder goed en beoordeelt het functioneren van de directeur-bestuurder.

De Raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Leden van de Raad van Toezicht:
Kees Aben - voorzitter
Stan van Alpen
Petra van het Erve
Henk Driessen
Süleyman Yavuzyigitoglu