MENU

05.04.2016

Schoolcontactwerk Tiel

Schoolcontactwerk Tiel

Hulp bij vragen over het onderwijs

Je wilt informatie over de onderzoeken van het speciaal onderwijs of hebt vragen over de overgang naar het voorgezet onderwijs. Hoe zit het Nederlands onderwijssysteem in elkaar en welke (basis-)schoolkeuze moet ik voor mijn kind maken? Mozaïek welzijnsdiensten kan je bij deze en andere vragen helpen. Mozaïek informeert, adviseert en/of bemiddelt. De consulenten hebben kennis van het Nederlands onderwijssysteem, de taal en de verschillende culturen.

Schoolcontactwerk

De consulenten van Mozaïek ondersteunen ouders/verzorgers, peuterspeelzalen en scholen. Zij kunnen met allerlei vragen over het onderwijs, maar ook over opvoeding in relatie tot het onderwijs, bij de consulenten terecht. Het gaat hier om scholen in Tiel.

Hulp ouders/verzorgers

De consulent kan tussenpersoon bij het contact met school zijn en informeert/verwijst je naar de juiste hulpinstellingen. Daarnaast geeft Mozaïek individuele of groepsgerichte voorlichting.

Ondersteuning basis en middelbare scholen

Niet alleen ouders/verzorgers, maar ook peuterspeelzalen of basisscholen kunnen bij Mozaïek terecht. Ook hierbij is de consulent tussenpersoon bij het contact met ouders/verzorgers. Mozaïek kan ondersteuning bieden bij de organisatie van voorlichtingsen informatiebijeenkomsten.

Contact