Logo DarkLogo Light

Wijkcoach / coordinator vrijwillige inzet

Lees voor

Wijkcoach / coordinator vrijwillige inzet

Bij voorkeur zijn we op zoek naar een kandidaat die beide functies combineert in een fulltimebaan van 36 uur. Heb je interesse in één van de functies (elk 18 uur), ook dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! 

Heb je oog voor kansen en mogelijkheden in de wijken? En weet jij inwoners aan elkaar te verbinden zodat zij zich samen inzetten voor een veilige, gezonde en leefbare buurt? Heb jij hart voor vrijwilligers en zet jij je graag in om het vrijwilligerswerk zowel intern als extern op de kaart te zetten? Dan zoeken wij jou als collega!

Je gaat werken in het zelforganiserend ‘Team 23plus’ met o.a. andere collega wijkcoaches, mantelzorgondersteuner, ouderenadviseur en onderwijsconsulenten. Je werkt samen met collega’s en andere organisaties op het terrein van informele ondersteuning, participatie, armoedepreventie en gezondheid.

Wat ga je doen als wijkcoach (18 uur)

Samen met partnerorganisaties werk je mee aan de doorontwikkeling van de sociale basis in Tiel en versterkt deze met behulp van een integrale en outreachende aanpak in de wijk. De vraag van de buurtbewoner(s) staat hierbij centraal. Hierbij voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • opbouwen en onderhouden van contacten met buurtbewoners, bewoners initiatieven en stichtingen;
 • mobiliseren van buurtbewoners en vrijwilligers om eigen kracht en talent in te zetten voor de (eigen) omgeving;
 • opbouwen en onderhouden van contacten met maatschappelijke partners;
 • op de hoogte zijn en blijven van trends en ontwikkelingen in de samenleving;
 • signaleren van vragen en behoeften van buurtbewoners;
 • verbinden van buurtbewoners en netwerken zodat ze kunnen participeren in de samenleving;
 • opstellen projectaanvraag en ontwikkelen van beleid/programma in afstemming met de gemeente.

Wat ga je doen als coördinator vrijwillige inzet (18 uur)

Als coördinator vrijwillige inzet werk je zowel intern als extern gericht. Jij bent er om de juiste voorwaarden te scheppen voor de vrijwilligers van Mozaiek (visie en beleid. Daarnaast promoot je het vrijwilligerswerk in Tiel. Het matchen van de vrijwilligers zelf wordt gedaan door een collega.

Jij maakt deze functie tot een succes door:

 • Inwoners te inspireren en stimuleren vrijwilligerswerk te doen;
 • Samen met netwerkpartners het vrijwilligerswerk te promoten;
 • Een vraagbaak te zijn voor inwoners en organisaties op het gebied van vrijwillige inzet;
 • Het scheppen van een goed vrijwilligersklimaat binnen Mozaiek, inclusief beleidsadvisering;
 • Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • De kar te trekken van een aantal projecten;
 • Aanspreekpunt te zijn voor vrijwilligersorganisaties in ons werkgebied voor informatie, advies en voorlichting, training en deskundigheidsbevordering;
 • Nieuwe vrijwilligers te werven;
 • Nauw samen te werken met je collega die de matching doet;
 • Scholing/trainingen te ontwikkelen voor vrijwilligers (zowel intern als extern);
 • Initiatief te nemen in het verder uitwerken van vrijwilligersbeleid, visie en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Als teamlid 23+ voer je daarnaast breed voorkomende welzijnstaken uit, zoals beantwoorden van individuele vragen op welzijnsgebied.

Wie zoeken wij?

Specifiek op het gebied van wijkcoach

 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het opbouwwerk in het coachen van groepen en individuen;
 • Je bent sociaal en voelt goed aan wat nodig is in een wijk, je verbindt en werkt vanuit een collectieve benadering;
 • Je bent in staat om strategisch te denken en te handelen en hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Specifiek op het gebied van coördinator vrijwillige inzet

 • Je hebt ervaring in het coördineren van vrijwilligerswerk en weet hoe je vrijwillige energie zo goed mogelijk kunt inzetten en benutten;
 • Je hebt een duidelijke visie op vrijwillige inzet en je kunt netwerkorganisaties daar in meenemen;
 • Je kunt projectmatig werken en op een innovatieve manier het vrijwilligerswerk in Tiel promoten.

Daarnaast vragen we het volgende

 • een afgeronde en relevante opleiding op Hbo-niveau; zoals Social Work en -/of Cultureel Maatschappelijke Vorming;
 • Je bent een netwerker pur sang;
 • Je bent in het bezit van een pioniersgeest;
 • Je bent verbindend en je hebt oog voor verschillende belangen;
 • Je bent daadkrachtig, doel- en oplossingsgericht;
 • Je bent sterk in strategisch denken en handelen;
 • Je bent communicatief sterk en kan je gemakkelijk bewegen binnen het sociale domein;
 • Je kunt omgaan met verschillende waarden en normen, diversiteit en etnische culturele achtergronden en weet deze te benutten;
 • Je bent in staat om te reflecteren en je hebt een lerende houding;
 • Je bent bekend met de ontwikkelingen binnen het sociale domein en hebt ervaring met beleidsontwikkeling en afstemmen met de gemeente over de dienstverlening en afspraken voor de komende jaren;
 • voor deze functie is een VOG-verklaring noodzakelijk.

Wat bieden wij?

Herken je jezelf in de hierboven beschreven profielschets, dan bieden we jou:

 • Een 36-urige werkweek, aanstelling in eerste instantie voor een jaar. Mocht je belangstelling hebben voor één van de twee profielen, adviseren wij je om ook te solliciteren;
 • Een salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8;
 • Een afwisselende baan in een zelf organiserend team.

Over Mozaïek Welzijn
Mozaïek is als welzijnsorganisatie werkzaam in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Rhenen, Tiel en West Betuwe. Vanuit verschillende diensten wordt invulling gegeven aan het welzijnswerk, zoals: wijkcoach, jongerenwerk, ondersteuning aan ouderen – mantelzorgers en vrijwilligers, schoolcontactwerk en leer- en ervaringsplek Dynamiek. Samen met de gemeenten en andere organisaties levert Mozaïek een bijdrage in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct!

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 14 februari naar info@mozaiekwelzijn.nl.

Startdatum is z.s.m. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Inez Koot (06 – 38 07 72 04 v.w.b. vrijwillige inzet:) of Abdelmalik Boudehan (06 – 23 40 37 42 v.w.b. wijkcoach).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Inez Koot

Coördinator Meldpunt
Tiel
06 38 07 72 04

Abdelmalik Boudehan

Wijkcoach
Tiel
06 23 40 37 42