MENU

09.08.2021

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk bij Mozaiek Welzijn

Wanneer je bij Mozaïek Welzijn aan de slag gaat als vrijwilliger maken we goede afspraken met elkaar. We kijken naar uw wensen en matchen u aan de juiste klus.

Zo kunnen vrijwilligers bij Mozaïek Welzijn onder andere rekenen op:

  • Goede begeleiding en scholing
  • Aansluiting bij de vrijwilligersverzekering
  • Waardering voor je inzet
  • Mogelijkheid voor meerdere vrijwilligerstaken


Verzekering

De gemeente Tiel draagt het vrijwilligerswerk een warm hart toe en wil dat iedereen onbezorgd vrijwilligerswerk kan doen. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers binnen de gemeente Tiel een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.

Vrijwilligerswerk en uitkering

Vrijwilligerswerk naast een bijstandsuitkering is toegestaan maar moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor. Mozaïek Welzijn kan wel helpen de aanvraag in te dienen.

Tegenprestatie

In de participatiewet moeten bijstandsgerechtigden een tegenprestatie leveren voor hun bijstandsuitkering. Een tegenprestatie is een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Gemeenten leggen in een eigen lokale verordening inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie vast. Wanneer u de tegenprestatie bij Mozaïek Welzijn wilt invullen, bespreek dit dan tijdens de intake.

Mozaïek Welzijn heeft een goed vrijwilligersbeleid. Dit is op te vragen via matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

Voor de vacatures van vrijwilligers bij Mozaïek Welzijn ga naar www.actiefintiel.nl

Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers wordt het werk van Mozaïek vrijwel onmogelijk. Dankzij hun inzet en enthousiasme worden aanzienlijk meer inwoners bereikt en geholpen. Bovendien dragen onze vrijwilligers met hun (vaak specifieke) kennis, levenservaring en deskundigheid bij aan de kwaliteit.

Het beroep dat door de samenleving op vrijwilligers wordt gedaan neemt komende jaren alleen maar toe, gezien de huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat beroep kunnen we alleen doen door vrijwilligers te koesteren, te waarderen en ondersteunen, en goed naar hen te luisteren. Want wie niet luistert naar zijn vrijwilligers loopt het risico dat ze hun motivatie verliezen en afhaken.

Mozaïek hecht dan ook veel waarde aan het maken van goede afspraken met onze vrijwilligers. Vrijwilligers mogen iets van ons verwachten en omgekeerd heeft Mozaïek ook verwachtingen ten aanzien van haar vrijwilligers. Daarnaast vindt Mozaïek het belangrijk dat vrijwilligers plezier hebben in hun werk en dat zij zich gewaardeerd voelen. Een en ander is beschreven in dit vrijwilligersbeleid. Dit vrijwilligersbeleid informeert daarnaast over wie we zijn, hoe onze visie is op vrijwilligerswerk en wat dit in praktijk betekent. Kortom, de voorwaarden die nodig zijn om vrijwilligers binnen Mozaïek optimaal tot hun recht te laten komen, zijn in dit vrijwilligersbeleid vastgelegd.

Dit vrijwilligersbeleid is van toepassing op alle vrijwilligers van Mozaïek, dus ook vrijwilligers die actief zijn bij Dynamiek. Vanaf 1 januari 2018 maakt Dynamiek volwaardig deel uit van Mozaïek. Omdat er bij Dynamiek naast de ‘gewone vrijwilliger’ ook mensen werkzaam zijn die vanuit een uitkering een leerwerktraject volgen bij Dynamiek, hebben we hier een apart hoofdstuk aan gewijd (zie hoofdstuk 4).Dit vrijwilligersbeleid is tot stand gekomen met inbreng van vrijwilligers. Steeds doen zich nieuwe situaties en ontwikkelingen voor die vragen om nieuwe antwoorden. Vrijwilligersbeleid is dus nooit af!

Klik hier voor ons vrijwilligersbeleid.

Contact

Hulp nodig? Vindt u het moeilijk om te kiezen of weet u nog niet zo goed wat u wilt? We denken graag met u mee. Naast de vacatures die in ons bestand staan kunnen we meedenken over alternatieven.

Wilt u bij Mozaïek Welzijn aan de slag, bel of mail dan voor een kennismakingsgesprek:
0344-611566 matchpoint@mozaiekwelzijn.nl