MENU

08.05.2017

Woonconsulent Tiel

Woonconsulent

De brug tussen huurder en verhuurder.

Als woonwagenbewoner heeft u regelmatig te maken met de gemeente, woningcorporatie en andere instanties. Dan is het prettig als er iemand is waar u met uw vragen over alles wat met het huren en uw woning te maken naartoe kunt. Omdat dit niet altijd even makkelijk verloopt kan de woonconsulent van Mozaïek u hierbij helpen. PS : Deze dienst is per 1-1--2018 niet meer door de gemeente Tiel ingekocht.

Dit doen wij door samenwerking en wederzijds respect: Doen wat je belooft!

De woonconsulent van Mozaïek welzijnsdiensten is van alle markten thuis. Zij onderhoudt contact met huurders en verhuurders. Ook weet zij wat er speelt in uw buurt. Verder voert de woonconsulent overleg met bewoner en bemiddelt bij buren overlast en helpt bij ander huurdersvragen.

Woonconsulent helpt u bij:

  • Huur, huurtoeslag en huurachterstand
  • Woonoverlast
  • Uw woon en leefomgeving
  • Sociale veiligheid
  • Informatie en advies
  • Bemiddeling
  • Sociaal en maatschappelijk ondersteuning
  • Doorverwijzing naar zorg- en hulpverlening

Contact gegevens :