MENU

05.04.2016

Mozaiek in Tiel

is onderdeel van

Dienstverlening

De wortels van Mozaïek liggen in Tiel, dat verklaart het unieke van de diensten, zoals : de wijkcoach, het jongerenwerk, Matchpoint, de onderwijsconsulent en activiteiten in voor en met de Tielenaren. Het werk vindt plaats in persoonlijk contact met deelnemers en activiteitengroepen, maar vooral ook in een groot aantal samenwerkingsverbanden. Mozaïek doet mee in een groot aantal plaatselijke en regionale netwerken.

Misschien heeft u er al iets over gehoord of over gelezen dat er ontwikkelingen zijn rondom het welzijnsbeleid. Partners in het veld, geven zelf het beleid vorm aan de hand van 8 speerpunten samen met en door de inwoners van de stad Tiel.

Zoals gezegd levert Mozaïek vele diensten in Tiel. Onderaan deze pagina vindt u informatie over het jongerenwerk in Tiel. Naast het jongerenwerk levert Mozaïek in Tiel de volgende diensten: 

''Welzijn Next Level 2017 - 2019"

Welzijn Next Level

Vanaf 2017 werken we in de gemeente Tiel met een aantal organisaties voor welzijn en zorg samen onder de vlag van Welzijn Next Level. Dit zijn STMR, MEE Gelderse Poort en Mozaïek/Dynamiek. Zij zijn de kartrekkers, maar nodigen nadrukkelijk andere maatschappelijke initiatieven en organisaties uit om mee te doen. Dit onder het motto van “zwaan kleef aan”.

Belangrijk uitgangspunt van Welzijn Next Level is dat de vraag van u, als inwoner van Tiel, het vertrekpunt is van onze dienstverlening. Doel is de dienstverlening te verbeteren, zodat u gemakkelijker en beter antwoord krijgt op de vragen die u heeft.

Als u opmerkingen heeft over de uitvoering van ons werk of als u ideeën of suggesties heeft, horen wij dat graag van u.

Geslaagde kick off, Welzijn Next Level, 12 januari 2017, locatie Dynamiek, Haaftenlaan 26 te Tiel

Jongerenwerk Tiel

De gemeente Tiel bestaat uit Kapel Avezaath, Wadenoijen, Zennewijnen en Tiel. Hier is het jongerenwerk gericht op maatschappelijke participatie, persoonlijke ontplooiing en het vergroten van de kansen en mogelijkheden.

Jongerenwerk is het serieus nemen van jongeren en hen zo veel mogelijk betrekken bij de samenleving. Het jongerenwerk begeleidt (groepen) jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun eigen omgeving, zoals op straat, in jongeren inlopen en op school tijdens de pauze. Het staat los van hulpverlening of politie.

Jongeren inlopen
Mozaïek heeft verschillende inlopen voor jongeren. Hier kunnen terecht voor ontspanning. Ze kunnen op deze dagen gamen, tafeltennissen, een ruimte krijgen waar ze rustig hun huiswerk kunnen maken of gewoon chillen. Ook kunnen jongeren deelnemen aan game toernooien en kook activiteiten.

 • Dinsdag van 14.30 uur tot 18.00 uur in het Oosthonk, Meeslaan 2a, Tiel
 • Woensdag van 18.30 uur tot 22.30 uur in het Infocentrum, Hertog Karellaan 132A, 4001 KR Tiel
 • Donderdag van 18.30 uur tot 22.30 uur in het Infocentrum, Hertog Karellaan 132A, 4001 KR Tiel

Heroes of the Cruyff Courts
Met Heroes of the Cruyff Courts geven de Cruyff Foundation en Mozaïek jongeren de kans om de held te zijn van hun eigen verhaal. Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren een rolmodel te laten zijn voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij de wijk en het Cruyff Court. Hierin werkt het jongerenwerk van Mozaïek samen met verschillende scholen in Tiel. Door het zelf organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is. Doordat jongeren tijdens de diverse bijeenkomsten kennismaken met de verschillende facetten van organiseren leren ze hun eigen kwaliteiten kennen, groeit het zelfvertrouwen en kunnen ze persoonlijke ambities meteen in praktijk brengen. Jongeren die de opleiding succesvol afsluiten ontvangen een certificaat en blijven met regelmaat betrokken bij de organisatie van buurtactiviteiten en bij het jongerenwerk.

Kamers met Kansen 
Kamers met Kansen is een woon project voor jongeren uit Rivierenland. Kamers met Kansen is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die een steuntje in hun rug nodig hebben naar zelfstandigheid. De keuze voor de doelgroep is gemaakt omdat juist voor bovenstaande groepen onvoldoende mogelijkheden zijn. Het jongerenwerk van Mozaïek neemt de rol van woonbegeleider op zich binnen dit project. Er kunnen 8 jongeren uit Tiel en omgeving worden geplaatst in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, voor wie het wonen in combinatie met lichte begeleiding in dit project het verschil uitmaakt om daarna zelfstandig verder te kunnen. De jongeren tekenen een coaching contract met de coachende instelling en een huurcontract met Kleurrijk Wonen. Het verblijf van de jongeren is niet vrijblijvend, met hun coach maken ze een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarnaast wordt een aanbod gedaan van mogelijkheden om actief te worden/ te blijven en nodige bij te leren op diverse leefgebieden. De exacte criteria en contra-indicaties worden in overleg met de coachende partij opgesteld. Hierbij valt te denken aan contra-indicaties als geen drugs- of alcoholverslaving, geen justitiële antecedenten etc.

Voor het project van Kamers met Kansen in Tiel is de doelgroep als volgt te definiëren:

 • Maximaal 8 jongeren.
 • Jongeren uit Tiel en omgeving.
 • In twee appartementen, dus 4 jongeren per appartement.
 • Geen CIZ/AWBZ-geïndiceerde jongeren. Geen zware problematiek.
 • Jongeren voor wie het wonen in KmK-project de laatste stap is voordat ze zelfstandig kunnen gaan wonen.
 • Jongeren voor wie de ouderlijke thuissituatie of voor wie de woonsituatie een belemmering vormt.
 • Leeftijd: in principe 18 tot 23 jaar.
 • Gemotiveerd om te functioneren binnen een groep.
 • Geen jonge moeders (ruimte is ongeschikt en er lopen andere afspraken voor deze doelgroep).
 • Geen wooncarrière binnen het gebouw, wel uitstroom- en doorstroommogelijkheden.
 • In ieder geval een vorm van dagbesteding. De eis van een vorm van dagbesteding is een harde eis voor het project, dus bij toewijzing heeft iedereen dagbesteding. In het coaching contract zal een bepaling worden opgenomen dat dit een voorwaarde is voor het verblijf.
 • Bereidheid tot het aangaan van gekoppelde coaching- en huurcontracten

In Nederland zijn bijna 40 woongebouwen ingericht voor een Kamers met Kansen project. Er wonen bijna 900 bewoners. Landelijk zijn meerdere initiatieven, zoals in Tiel, in ontwikkeling. Met namen de integrale aanpak met verschillende partners maakt het concept tot een succes: na een periode van 1,5 jaar (gemiddeld) heeft 65% van de jongeren een baan of volgt een opleiding. Dat betekent dat 65% van de jongeren het project succesvol heeft doorlopen. Het sterke pluspunt van het Kmk-project is de lokale invulling van zowel de betrokken partners, als de omvang en de doelgroep.
Een Kamers met Kansen–project integreert wonen, leren, werken en coaching en is met namen bedoelt voor jongvolwassenen met problemen in huisvesting, school, werk of persoonlijk functioneren, die zelf hun verantwoordelijkheid willen (leren) nemen en hierbij steun in de rug nodig hebben. De jongeren hebben een combinatie van een huurcontract en een bindend coaching contract. Beiden contracten zijn aan elkaar gekoppeld.