Logo DarkLogo Light

HERKENNEN EN VOORKOMEN OUDERENMISHANDELING

Lees voor
4 april 2022

HERKENNEN EN VOORKOMEN OUDERENMISHANDELING

Woensdag 11 mei is er van 15:00 – 17:00 uur een bijscholing over het herkennen en voorkomen van ouderenmishandeling bij Dynamiek aan de Haaftenlaan 26 in Tiel. Deze scholing is interessant voor vrijwilligers, werkend met ouderen die nog thuis wonen. De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan voor 3 mei bij matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

Over ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling is een verborgen, maar groot menselijk probleem in onze ‘beschaafde’ samenleving. Als bij oude mensen de zorgafhankelijkheid toeneemt en dit het zelfstandig wonen bemoeilijkt, hebben zij mantelzorg nodig van familie, buren en vrienden. Goede zorg kan door onkunde en onwetendheid, of uit onmacht, eindigen in ouderenmishandeling. Onbedoeld.
Maar kwetsbare ouderen kunnen ook bewust worden mishandeld, met een vooropgezet plan. Omdat nog steeds een taboe heerst op het verschijnsel ouderenmishandeling worden belangrijke eerste signalen niet herkend, en wordt hulpverlening te laat of niet in gang gezet. En nog te vaak wordt gezegd dat ouderenmishandeling alleen voorkomt in lagere sociale kringen. Niets is minder waar! In het kader van preventie belicht Hetty Termeer dit onderwerp.

Boek
Hetty is auteur van het boek ´Ouderenmishandeling komt in de beste families voor´;
als oud- wijkverpleegkundige met de specialisatie ouderenzorg vertelt zij over haar praktijkervaringen met ouderenmishandeling. Aan de hand van een aantal (anonieme) foto’s laat zij zien hoe ook jij een 6e zintuig kunt ontwikkelen voor het sneller signaleren van ouderenmishandeling en de aanpak daarvan. Daarnaast geeft Hetty kort uitleg over de verplichte Meldcode voor ouderenmishandeling, een stappenplan vanuit het ministerie van VWS. Tot slot geeft Hetty uitleg over hoe je haar boek (€ 7.50) als naslagwerk kunt gebruiken.