Logo DarkLogo Light

HUISWERKBEGELEIDING VOOR STATUSHOUDERS EN MINIMA

Lees voor
8 februari 2020

HUISWERKBEGELEIDING VOOR STATUSHOUDERS EN MINIMA

Stichting Integreren doe je samen! begint in februari in Rivierenhuis, Badweg 21b in Geldermalsen, groepsgewijze huiswerkbegeleiding voor kinderen van statushouders en minimagezinnen. Bèta Bijles Betuwe en Lingua Taalles en enkele vrijwilligers nemen samen de begeleiding ter hand. De bijeenkomst vindt wekelijks plaats op donderdag van 19:00 tot 20:30 uur en zaterdag van 10.00 tot 11:30 uur. De begeleiding is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 en de middelbare school tot 18 jaar. Het aantal plekken is beperkt. Van de 16 plekken zijn er nog 5 beschikbaar. Bel voor informatie of aanmelding voor deze bijeenkomst naar Stichting Integreren doe je samen!: Fieke Bijnagte 06-10 27 83 86 of Marijke van den Bosch 06-49 67 54 68. Er vindt eerst een intakegesprek plaats. Dankzij een subsidie van Provincie Gelderland kunnen de kosten voor de deelnemers beperkt worden tot 1 euro per keer. Kijk voor meer informatie op www.integrerendoejesamen.nl

Mozaïek Welzijn stelt het Rivierenhuis van de buurt beschikbaar omdat de groepsgewijze huiswerkbegeleiding heel goed aansluit bij de leerondersteunende activiteiten van Stichting Amal die Mozaïek al sinds 1 jaar faciliteert op de Badweg. Deze leerondersteunende activiteiten worden gegeven aan kinderen die nog niet goed genoeg Nederlands spreken.

“We zien nu al dat kinderen doorstromen van leerondersteuning naar groepsgewijze huiswerkbegeleiding waardoor ze beter kunnen integreren.” aldus Hugo Schoute, Buurtwerker Mozaïek.