Logo DarkLogo Light

INVESTERINGSINITIATIEF “MAAK JE WIJK RIJK!”

Lees voor
27 maart 2019

INVESTERINGSINITIATIEF “MAAK JE WIJK RIJK!”

In de participatiesamenleving is de relatie tussen gemeenten en burgers constant in beweging. Gemeenten geven het initiatief steeds meer aan de inwoners, terwijl inwoners zelf meer initiatief nemen en verantwoordelijkheid willen dragen voor hun (sociale) leefomgeving.
In het kader van de week van het geld (25 t/m 29 maart 2019) start Mozaïek een pilot in de oude gemeente Geldermalsen met “Maak je wijk rijk”. Op centrale locaties vinden de inwoners flyers in de vorm van briefjes van 100 Euro. De pilot loopt van 25 maart tot en met 1 mei.

Soms willen inwoners iets doen voor anderen maar hebben ze nog geen idee wat. Anderen hebben wel een idee voor hun wijk, maar weten nog niet de precieze invulling. Weer andere inwoners hebben al hele plannen gemaakt, maar zijn niet zo sterk in het betrekken van de buurt bij hun ideeën. Er zijn er ook inwoners die alles al klaar hebben, maar het ontbreekt hun alleen aan opstartgeld. Initiatieven en ideeën zijn er meestal genoeg. Ze echt uitvoeren dat is de echte uitdaging. Joop van den Ende zei ooit ‘Een idee is pas een idee als het is uitgevoerd’.

Soms is er een beetje steun nodig om een idee naar een initiatief te brengen of een initiatief naar de uitvoering. Mozaïek denkt met je mee. Als het nodig is kunnen we kleine kosten voor een activiteit voor onze rekening nemen. We verstrekken echter geen subsidie aan initiatiefnemers maar kijken wat er nodig is. Als een initiatief echt veel opstartgeld nodig heeft, dan ondersteunen we met het vinden van de juiste fondsen.

Gelukkig is Mozaïek niet de enige die zich bezighoudt met bewonersinitiatieven. De gemeente West-Betuwe heeft voor de hele gemeente West Betuwe gebiedsmakelaars (https://www.westbetuwe.nl/gebiedsmakelaars). Welzijn West Betuwe ondersteunt bewoners met hun activiteiten (www.welzijnwestbetuwe.nl ).Kleurrijk wonen beloont actieve bewoners met woongoud (https://www.kleurrijkwonen.nl/woongoud). De bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland zetten zich met de website www.samenwel.nl er voor in, dat meer mensen in rivierenland samen eten, bewegen en ontspannen in Rivierenland.
Wij steunen je in je planvorming, maar ook in je eerste jaar van uitvoering door met je te sparren en mee te denken. Het blijft echter jouw initiatief. Ons uiteindelijke doel is dat jouw initiatief zelfstandig zonder ondersteuning blijft bestaan.

Criteria
• Initiatiefnemers zijn inwoners van de oude gemeente Geldermalsen (Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht).
• Het initiatief moet worden uitgevoerd in de oude gemeente Geldermalsen.
• Het moet een breed sociaal maatschappelijk gedragen initiatief zijn dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid.
• De aanvraag heeft voldoende potentie om zelfstandig voort te bestaan.
Met “Maak je wijk rijk” investeert Mozaïek in inwonersinitiatieven.

Binnen één week uitsluitsel
Een initiatief dient na één of meerdere afspraken met Guusje de Wit (Jongerenwerker) of Hugo Schoute (Buurtwerker) een aanvraag in bij Mozaïek. In de aanvraag beschrijf je jouw idee en hoe je het aan gaat aanpakken. Wat is het voordeel voor de buurt en de wijk? Je maakt een begroting en denkt na over hoe je initiatief de komende jaren zelfstandig kan voortbestaan. Onze directeur beoordeelt de aanvraag op basis van de criteria en bepaalt of en hoe we kunnen ondersteunen. Binnen een week na het indienen van een aanvraag weet een initiatiefnemer of hij een bijdrage kan verwachten.

Wilt u meer weten of een eerste kennismakingsafspraak maken?

Bel of mail dan met:

Guusje de Wit (Jongerenwerker) op telefoonnummer 06-20450677 of e-mail g.dewit@mozaiekwelzijn.nl
Hugo Schoute (Buurtwerker) op telefoonnummer 06-14300391 of
h.schoute@mozaiekwelzijn.nl