Logo DarkLogo Light

KWALITEITSLABEL

Lees voor
16 januari 2020

KWALITEITSLABEL

Wij zijn eind 2019 extern getoetst door de landelijke brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en hebben voor de komende twee jaar het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk ontvangen. Daarnaast is Mozaïek opgenomen in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk.

Het Kwaliteitslabel staat voor sterk sociaal werk en is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het maatschappelijk effect van de dienstverlening voor bewoners en facilite­rende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

De certificering en registratie voor Mozaïek hebben betrekking op de alle organisatieonderdelen en voor alle gemeenten waarvoor Mozaïek actief is: voorschoolse educatie en schoolcontactwerk, jongerenwerk, buurtsportwerk, jongerencoaching, buurt-/wijkwerk, ouderenadvisering, vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning, thuisadministratie, praktische ondersteuning, Mozaïek Matchpoint incl. Dynamiek, management en ondersteunende diensten.

Meer informatie over Sociaal Werk Nederland en over het kwaliteitslabel Sociaal Werk vindt u op www.sociaalwerknederland.nl. Meer informatie over Mozaïek kunt u vinden op deze website.