Logo DarkLogo Light

MEE GELDERSE POORT EN MOZAÏEK ONDERZOEKEN ANDERE VORMEN VAN STRATEGISCHE SAMENWERKING

Lees voor
25 februari 2019

MEE GELDERSE POORT EN MOZAÏEK ONDERZOEKEN ANDERE VORMEN VAN STRATEGISCHE SAMENWERKING

Naar aanleiding van het beslisdocument over de bestuurlijke fusie dat begin februari ter goedkeuring aan de Raden van Toezicht van beide organisaties is overlegd, hebben beide Raden besloten het onderzoek naar de bestuurlijke fusie te beëindigen. Er is tussen de Raden van Toezicht onvoldoende overeenstemming over de vormgeving van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de bestuurlijk gefuseerde instelling.
Met dit besluit komt er dus een einde aan het onderzoek naar een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties, en aan de intentieverklaring van juni 2018.

Samenwerking Beide Raden van Toezicht zien zeker de meerwaarde van strategische samenwerking tussen beide organisaties. De directeur-bestuurders van Mozaïek en MEE Gelderse Poort hebben de opdracht gekregen om lichtere varianten van strategische samenwerking uit te werken. Ondergetekenden gaan hierover met elkaar in gesprek.