Logo DarkLogo Light

NIEUW TAALAKKOORD: SAMEN STA JE STERKER!

Lees voor
31 mei 2021

NIEUW TAALAKKOORD: SAMEN STA JE STERKER!

Na het Taalakkoord van 2018-2020, was het weer tijd voor een nieuw Taalakkoord. Hierbij werken de gemeente en organisaties samen om mensen te helpen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit wordt ook wel laaggeletterdheid genoemd.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen veel moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Dat is ongeveer 1 op de 6 mensen! Vaak hebben zij ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.

Er is de afgelopen jaren al veel bereikt in deze regio. Er zijn een aantal partijen actief aan de slag gegaan met begrijpelijk schrijven. Er zijn Oranje balies in het leven groepen om mensen te kunnen helpen met formulieren. Ook zijn er professionals getraind in het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid, waardoor meer mensen doorverwezen worden naar Taal- en Leerhuizen. Deze Taal- en Leerhuizen zijn inmiddels in elke gemeente te vinden.

Taalakkoord 2021-2024
Om dit goede werk voort te zetten is er een nieuw regionaal Taalakkoord 2021-2024. Mozaïek Welzijn is een van de partijen die meedoet.
Brenda Leenders, medewerkster Mozaïek en coördinator van het Leerhuis in Tiel: “Ik ben blij met dit nieuwe Taalakkoord en trots op wat er allemaal al bereikt is de afgelopen jaren. Met het tekenen van dit nieuwe akkoord gaan we vol goede moed en nieuwe plannen aan de slag en proberen we zoveel mogelijk mensen te helpen. Er is namelijk niets om je voor te schamen als je moeite hebt met lezen en schrijven. Vraag hulp en er gaat een wereld voor je open!”