Logo DarkLogo Light

ANBI status

Lees voor

ANBI status

Mozaïek (statutair Stichting Mozaïek welzijnsdiensten) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen voor de stichting, maar ook voor bijvoorbeeld donateurs. RSIN-nummer: 803824245 KvK-nummer: 41060442.