Logo DarkLogo Light

Onze taak

Lees voor

Onze taak

Wij leveren een bijdrage in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken:

  • Leveren van diensten waardoor het zelfsturend vermogen van mensen toeneemt en zij de regie over hun leven kunnen houden.
  • Werken aan de sociale infrastructuur en samenhang.
  • Signaleren en rapporteren van maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken.

Mozaïek zet stevig in op verbinding. Wij zijn onderdeel van een groot aantal netwerken en werken zo samen met veel partners.