Logo DarkLogo Light

Beleid en verantwoording

Lees voor

Beleid en verantwoording

Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over de opdracht, de manier en frequentie van rapporteren over de voortgang. Rapportages worden besproken met de opdrachtgever en kunnen leiden tot een bijstelling van de opdracht. De opdrachtgevers krijgen desgewenst kwartaal-, halfjaar- en/of jaarrapportages.

Op basis van de rapportages signaleren wij trends over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten. Deze worden vervolgens vastgelegd, gedeeld met de opdrachtgever en vertaald in een mogelijk aanbod. De rapportages en trends dienen mede als basis voor offertes en onderhandelingen over te leveren diensten.

Jaarlijks verschijnt een directieverslag. In dit verslag worden voortgang en ontwikkeling besproken. Ook zit in het verslag de financiële verantwoording. Bekijk onze jaarrekening over 2023.

Benieuwd naar ons jaarbeeld over 2023 voor de gemeente Tiel? Bekijk deze dan hier: Jaarbeeld Mozaiek voor gemeente Tiel.