Logo DarkLogo Light

Raad van Toezicht Samenso

Lees voor

Raad van Toezicht Samenso

De Raad van Toezicht (Raad) bewaakt de maatschappelijke doelstellingen waarvoor Samenso is opgericht. Samenso is een stichting die ondersteuning biedt aan Caleidoz Welzijn, Forte Welzijn en Mozaïek Welzijn. De Raad ziet erop toe dat de bestuurder handelt in het belang van de stichtingen en haar klanten. Ook staat de Raad de bestuurder met advies bij.
De bestuurder van Samenso is samen met de manager van Mozaïek verantwoordelijk voor de koers van Mozaïek. De Raad keurt de plannen en besluiten van de bestuurder goed en beoordeelt het functioneren van de bestuurder.
De Raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Leden van de Raad van Toezicht:

Erik Vermathen – tijdelijke voorzitter
Henk Driessen
Jan-Pieter Veldman
Jan Zandberg
Peter Waterman
Piet Mulder
Onno Vermooten