MENU

05.10.2016

Samenwerken aan leefbaarheid

Heeft u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk? En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Subsidie voor bewonersinitiatieven

Wij willen een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen van bewoners. Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om uw eigen buurt of wijk te verbeteren? Dan komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €25.000 euro. Op de subsidiepagina van de provincie Gelderland treft U nadere informatie.

Ondersteuning en of advies ?

U kunt terecht bij Mozaïek welzijnsdiensten, tel. 0344-611566 of e-mail : info@mozaiekwelzijn.nl