Logo DarkLogo Light

SAMENWERKEN MET MENSEN MAAKT ONS BLIJ

Lees voor
2 december 2019

SAMENWERKEN MET MENSEN MAAKT ONS BLIJ

Roy Broers en Hanneke Holsappel bemensen al meer dan 5 jaar vrijwillig het Meldpunt bij Mozaiek. Dit doen ze samen met twee andere vrijwilligers.

Tiel – Het Meldpunt is een soort uitzendbureau voor vrijwilligers en hulpvragers. Een hulpvrager kan
iedere inwoner van Tiel zijn: jong, oud, man, vrouw, iedereen. Er zijn meer dan 70 vrijwilligers hulp kunnen bieden. Roy en Hanneke zorgen voorde ‘match’. En dat is best een ‘kunstje’. Ze hebben zoveel hulpvragen, dat ze nu zelf ook hulp zoeken!

Elke donderdagochtend is Roy te vinden bij Mozaiek. Samen met Hanneke starten ze altijd met het doornemen van alle e-mails. Deze donderdag zijn het er 13. Ze kijken welke het meest urgent zijn en bekijken daarna de nog openstaande hulpvragen. Ze registreren de belangrijkste
informatie in een systeem, zodat ook de andere collega’s kunnen zien watde stand van zaken is.

Ze hebben een vaste werkplek bij Mozaiek. Hanneke: ‘Het voelt heel vertrouwd om hier elke donderdag te komen. Ook is het fijn dat de collega’s van Mozaiek Matchpoint altijd dichtbij zijn, als we iets
willen overleggen.’

De hulpvragen komen binnen via de inwoners zelf, maar vaak ook via familieleden, huisartsen en maatschappelijk werk. Daarnaast werken ze ook samen met andere organisaties zoals de Zonnebloem. ‘Wanneer je een ‘match’ kunt maken, geeft dat een heel goed gevoel. Ik heb de vrijwilligers redelijk in mijn hoofd zitten en denk dan bij een hulpvraag: yesss, ik weet precies wie wij daarvoor kunnen vragen!’,
vertelt Hanneke.

Roy geeft aan hoe belangrijk het is gestructureerd te werken en goed te overleggen met elkaar. Hij heeft plezier in het werk en vindt de werksfeer belangrijk. Een grapje op zijn tijd moet kunnen!

In een jaar komen er zo’n 60 hulpvragen binnen. Zij hebben al veel mooie matches gemaakt. Een meisje kon door haar handicap niet alleen op de fiets naar de gymles. Nu fietst er een vrijwilliger met haar mee. Er
is ook match gemaakt tussen een oudere man en een vrijwilliger die inmiddels al jaren contact met elkaar hebben. Er is een bijzondere band ontstaan. Eenzaamheid komt veel voor. Vrijwilligers maken een groot
verschil.

De vrijwilligers van het Meldpunt zijn op zoek naar jou! Kun je goed communiceren met mensen (vooral telefonisch), ben je handig met de computer en lijkt het je leuk om echt iets te kunnen betekenen voor een
ander? ”Kom ons team dan versterken.”

Bel of mail naar Mozaiek voor meer info: matchpoint@mozaiekwelzijn.nl, tel. 0344-611566