Logo DarkLogo Light

SIGNALERINGSGROEPEN IN DE GEMEENTE BUREN, STERK EN SUCCESVOL ONLINE

Lees voor
12 juli 2017

SIGNALERINGSGROEPEN IN DE GEMEENTE BUREN, STERK EN SUCCESVOL ONLINE

Sinds een aantal jaren zijn er diverse Signaleringsgroepen binnen gemeente Buren actief. Een Signaleringsgroep bestaat uit vrijwilligers die samenwerken met de gemeente, Mozaïek welzijnsdiensten en de politie (wijkagent) om een veilig en leefbaar dorp te realiseren en te behouden.

Samen vormen zij een steeds groter wordend netwerk van oplettende dorpsgenoten die signalen met betrekking tot o.a. overlast en verdachte situaties melden aan politie en gemeente. Dit alles om de leefbaarheid, veiligheid en woongenot van betreffend dorp te verbeteren.

Onlangs heeft de gemeente Buren besloten deze Signaleringsgroepen te ondersteunen en te faciliteren middels het aanbieden van nieuwe, uniforme websites met duidelijke mogelijkheden voor alle burgers om melding te doen van allerlei overlast en verdachte situaties.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder zich via deze websites aan te melden bij de WhatsApp-groep van betreffend dorp. De WhatsApp-groep richt zich puur op het snel/direct kunnen melden van een verdachte situatie via de mobiele telefoon. Iedereen die is aangesloten ziet dus direct waar iets is en wat er aan de hand is en kan op die manier de verdachte in de gaten houden totdat de politie ter plekke is en kan overgaan tot actie.

In Nederland zijn al meer dan 5300 plaatsen/buurten met een WhatsApp-groep en velen hebben al tot succes geleidt. Ook in gemeente Buren heeft de politie kenbaar gemaakt dat het eerste halfjaar opvallend rustig is verlopen waarschijnlijk mede door de aanwezigheid van de Signalerings- en WhatsApp-groepen.

Uiteraard zijn er spelregels verbonden aan het meedoen aan een WhatsApp groep. Deze spelregels zijn te vinden op de websites van de Signaleringsgroepen. Daarnaast is een actuele folder te downloaden via de site van de gemeente Buren; www.Buren.nl en bij Mozaïek welzijnsdiensten; http://www.mozaiekwelzijn.nl/gemeente-buren

De Politie en gemeente Buren doen hun best om het voor iedereen leefbaar en veilig te maken, maar dat kunnen zij niet alleen. Daar zijn extra oren en ogen voor nodig. En deze extra oren en ogen zijn u en ik!

Voor meer informatie over de Signaleringsgroepen of voor het aanmelden bij de WhatsApp-groep van uw dorp, kijkt u op de website van Gemeente Buren of op de actuele sites van de dorpen : www.ingenleeft.nl , www.beusichemleeft.nl , www.deoranjeknop.nl , www.sgmaurik.nl ,https://www.kerkavezaath.info/ of www.samenzoelen.nl

Daarnaast zijn de kernen Lingemeer via www.lingemeer.nu en Lienden via www.sglienden.nl tevens online te bereiken.

Zie hier de folder en meer informatie via :

MARC HORSTEN

Social worker Buren &
Wijkcoach Tiel Noord
0630032972