Logo DarkLogo Light

UNIEKE VERBINDING TUSSEN JONGERENWERK EN GEHANDICAPTENZORG

Lees voor
9 augustus 2021

UNIEKE VERBINDING TUSSEN JONGERENWERK EN GEHANDICAPTENZORG

Update: deze locatie is niet meer open

Mozaïek Welzijn, ‘s Heeren Loo en gemeente West Betuwe starten ontmoetingsplek voor jongeren in Geldermalsen

Onder de jeugd in Geldermalsen is een sterke behoefte aan een plek waar zij leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Momenteel is die plek er niet. Daarom ontmoeten ze elkaar nu veelal buiten. ‘s Heeren Loo locatie Geldermalsen aan De Wieken 7, waar zo’n 100 cliënten met een (verstandelijke) beperking wonen en werken, heeft in de avonduren ruimtes beschikbaar waar jongeren vanaf 6 augustus op de vrijdagavond terecht kunnen.

 

Aanleiding
Onderzoeken, zoals dat van het Nederlands Jeugd Instituut, laten zien dat jongeren en jongvolwassenen door de coronamaatregelen mentale gezondheidsproblemen ervaren. Dit zijn problemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Ook in West Betuwe staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Dat komt niet alleen door de huidige coronasituatie en de maatregelen. Er zijn meer maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben en kunnen leiden tot een verhoging in de vraag naar jeugdzorg. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn de toenemende prestatiedruk en sociale verwachtingen en een groeiende kansenongelijkheid. Jongeren ervaren hierdoor, volgens onderzoek van Pharos en Trimbos, toenemende stress en hebben meer risico op mentale problemen, zoals depressieve klachten, angst, eenzaamheid en slaapproblemen.

Professionals uit het werkveld bevestigen dit. Bij het jongerenwerk, de jongerenraad, de Praktijkondersteuner Huisartsen (POH)-jeugd en ook bij team sociaal zien we een stijging van het aantal jongeren dat hulp komt vragen. Zij hebben gesprekken en sociale steun nodig.

Ontmoetingsplek
Om jongeren te helpen komt er een plek in Geldermalsen waar jongeren sociale steun vinden, hun talenten kunnen ontwikkelen, weerbaar worden en veerkracht vinden. Deze ontmoetingsplek heeft de naam Place2Be. Er wordt gestart met een pilot van drie maanden.

Uitvoering/Planning
Place2Be is 6 augustus gestart en loopt in ieder geval drie maanden. Daarmee is er voor jongeren die niet op vakantie gaan een plek en wordt er aangesloten op de start van het nieuwe schooljaar. Jongeren kunnen de komende drie maanden elke vrijdag van 19:00 – 22:00 uur terecht bij Place2Be. De pilot staat in het teken van een wisselwerking tussen jongeren en ’s Heeren Loo. De jongeren worden namelijk uitgedaagd om tijdens de pilot activiteiten te organiseren voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Hierdoor werken de jongeren aan belangrijke vaardigheden die het welbevinden versterken. Daartegenover stelt ’s Heeren Loo gratis een ruimte in Geldermalsen beschikbaar.