Logo DarkLogo Light

VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT

Lees voor
13 oktober 2020

VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Mozaïek zoekt een nieuw lid in verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de huidige leden. De voorkeur gaat uit naar een lid met ruime financieel-economische kennis.

De Raad van Toezicht bewaakt de doelstellingen van de organisatie, houdt toezicht op het beleid en denkt met de directeur-bestuurder mee over de koers van de organisatie.

De belangrijkste kerntaken van de Raad zijn:

 • Toetsing van de besluitvorming, waarbij wordt nagegaan of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn afgewogen.
 • Goedkeuren van statutair vastgelegde beslissingen, passend bij de strategische opdracht.
 • Zorg dragen voor een goed werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder (klankbordfunctie).
 • De belangrijkste eisen die aan de leden van de Raad van Toezicht worden gesteld zijn:

  • Het sociale domein transformeert. Het toezichthouderschap ontwikkelt mee. Het nieuwe lid heeft hier kennis van.
  • Betrokkenheid bij het werkgebied van Mozaïek. Een actief en breed netwerk in deze regio is een voordeel.
  • Bestuurlijke of inhoudelijke ervaring binnen welzijn, participatie en/of aanpalende vakgebieden.
  • Voldoende affiniteit met het sociaal werk in het algemeen en de doelstelling en aandachtsgroepen van Mozaïek in het bijzonder.
  • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen.
  • Voldoende tijd.
  • Extern een rol vervullen in het belang van de stichting.

 

 

  • Vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een allochtone achtergrond worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. Mozaïek kent een beperkte vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht.

 

  Met de kandidaten die worden uitgenodigd, zal op 2 december vanaf 14:00 uur een eerste sollicitatiegesprek worden gehouden met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.