MENU

05.04.2016

Vacatures en stageplaatsen

Mozaïek Welzijn is als welzijnsorganisatie werkzaam in de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Rhenen, Tiel en West Betuwe.

Mozaïek:

 • is een betrokken organisatie voor jong en oud.
 • is krachtig in het verbinden, door persoonlijke ondersteuning op maat.
 • activeert mensen om deel te nemen aan de samenleving.
 • zet in op eigen kracht, het vergroten van vaardigheden, kennis en contacten van mensen.
 • werkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl, integraal en wijkgericht.

COORDINATOR VRIJWILLIGERSWERK (M/V) 24 UUR P/W 


DE FUNCTIE
Je gaat werken binnen een zelforganiserend team: de vakgroep Matchpoint. Binnen Matchpoint heeft ieder teamlid zijn eigen expertise zoals mantelzorg, ouderenadvies, het matchen van vrijwilligers aan hulpvragen en het vrijwilligerswerk. Als coördinator vrijwilligerswerk richt je je op het vrijwilligerswerk zowel intern als extern gericht (met de focus op extern). Je zet je in voor de doorontwikkeling van de sociale basis in Tiel door het vrijwilligerswerk te promoten en inwoners enthousiast te maken om zich in te zetten als vrijwilliger. Dit doe je samen met andere organisaties. Zo bevorder je indirect de samenredzaamheid van de inwoners van Gemeente Tiel, zodat iedere inwoner mee kan doen naar vermogen. Dit bereik je door samen te werken, te verbinden, te coördineren en/of te faciliteren. Intern ligt je focus op het vrijwilligersbeleid en de borging daarvan.

Jij maakt deze functie tot een succes door:

 • Inwoners te inspireren en stimuleren zich vrijwillig in te zetten (promoten vrijwilligerswerk) door het opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten in samenwerking met netwerkpartners;
 • Een vraagbaak te zijn voor inwoners en organisaties op het gebied van vrijwillige inzet;
 • Het scheppen van een goed vrijwilligersklimaat binnen Mozaïek, inclusief beleid en de borging daarvan.


Je voert de volgende werkzaamheden uit:

 • In kaart brengen en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Signaleren van kansen en knelpunten en opstellen van een plan van aanpak;
 • (Door)ontwikkelen van vrijwilligersbeleid;
 • Uitvoeren van verschillende projecten zoals de Vrijwilligerswinkel en het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet;
 • Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en vrijwilligersorganisaties zoals het 
 • Vrijwilligersplatform;
 • Geven van advies en voorlichting over vrijwilligerswerk;
 • Werven en registreren van nieuwe vrijwilligers;
 • Samenwerken met collega’s binnen het team, met name de collega die matching doet tussen hulpvragers en vrijwilligers;
 • Mede-ontwikkelen en faciliteren van workshops voor vrijwilligers (zowel intern als extern);


PROFIEL

Voor de rol van coördinator vrijwilligerswerk zoeken wij iemand die een duidelijke visie heeft op het vrijwilligerswerk en in staat is het netwerk van vrijwilligersorganisaties te coördineren.

Daarnaast vragen we het volgende:

 • Een afgeronde en relevante opleiding op HBO-niveau, zoals SPH of Social Work;
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als coördinator vrijwilligerswerk;
 • Je hebt ervaring opgedaan met projectmatig werken;
 • Je bent in staat om strategisch te denken: je vertaalt ontwikkelingen op zowel gemeentelijk als 
 • welzijnsniveau naar beleid en invulling van de opdracht;
 • Je houdt overzicht en stuurt op resultaten;
 • Je bent sociaal en maakt verbinding met mensen;
 • Je communiceert op een heldere en open manier.


MEER WETEN OF SOLLICITEREN?
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie met een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Salarisinschaling op basis van schaal 8 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening voor 24 uur per week. Heb je interesse? Stuur dan voor 22 maart 2021 een CV en sollicitatiebrief naar Tineke Manuhutu: t.manuhutu@mozaiekwelzijn.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 29 maart 2021. Voor informatie over de functie en procedure neem dan contact op met Brenda Leenders (coördinator vrijwilligerswerk), 06 22 92 05 46.

HR adviseur (m/v) 24 uur p/w

Twee Gelderse organisaties voor sociaal werk: Mozaïek Welzijn (werkgebied Tiel, West Betuwe, Buren, Neder-Betuwe en Rhenen) en Forte Welzijn (werkgebied Overbetuwe en Berg en Dal), zijn op zoek naar een medior HR adviseur. De organisaties zijn onafhankelijk van elkaar, maar werken steeds meer samen. Zo werken ze ook samen met Malkander (werkgebied Ede) en Solidez (werkgebied Wageningen). Gelijktijdig wordt er ook bij Malkander (ede) en Solidez (wageningen) een HR adviseur geworven. De adviseur die daar gaat starten is tevens een extra sparringpartner van jou.

Werken bij Forte Welzijn en Mozaïek Welzijn betekent samenwerken met fijne collega's binnen een prettige organisatie op het gebied van lokaal welzijnswerk. Samen ondersteunen en stimuleren wij mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. Wij zijn betrokken en hebben passie voor mensen. Onze werkwijze kenmerkt zich door professioneel en integer handelen, dichtbij de inwoner vanuit de haarvaten van de wijk. Wij werken samen met andere organisaties die zich ook inzetten voor het welzijn van mensen.

Forte Welzijn en Mozaïek Welzijn zijn beide gestart met zelforganiserende teams. We groeien naar steeds meer autonomie voor medewerkers. Van de nieuwe HR adviseur verwachten wij dat hij/zij deze besturingsfilosofie ondersteunt en een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van zelforganisatie.

Wat ga je doen?

 • Je bent sparringpartner en geeft gevraagd en ongevraagd advies binnen het brede vakgebied van HR aan de directeur – bestuurder, teamcoaches, teams en medewerkers.
 • Je adviseert en formuleert beleid met betrekking tot het proces van in-, door- en uitstroom van medewerkers en faciliteert dit proces, met ondersteuning van de medewerker personeelsadministratie. Aandachtspunten daarbij zijn deskundigheid en competentie-ontwikkeling.
 • Het versterken van onze recruitment; het binnenhalen van talent dat past bij de organisaties.
 • Je speelt een actieve rol in het verzuimbeleid en organiseert waar nodig het Sociaal Medisch Team.
 • Je zet nieuwe wet- en regelgeving om in organisatiebeleid.
 • Je vertaalt in overleg met de teams en teamcoaches onderdelen van het HR beleid naar HR instrumenten en processen en ondersteunt de borging in de teams. 
 • Je verzorgt en analyseert de ken- en stuurgetallen op het gebied van formatie; werving en selectie en verzuim en rapporteert hier maandelijks over.
 • Je ondersteunt bij de uitvoering van de WOR en geeft uitvoering aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek.


Pas jij in deze functie?

 • Je hebt minimaal een HBO-opleiding op het gebied van HRM of bedrijfskunde met 5 jaar werkervaring of meer. Ervaring met het werken in de sociale sector is noodzakelijk.
 • Je bent inspirerend en ondernemend met een heldere visie op HR. Je bent makkelijk benaderbaar, hebt humor en het geven en ontvangen van feedback is natuurlijk voor je. Je bent analytisch sterk en weet dit te vertalen naar adviezen en beleid waarbij je de samenwerking en verbinding zoekt.
 • Je hebt affiniteit of ervaring met zelforganiserende teams en een dienstverlenende attitude.
 • Je bent bedreven in de werkprocessen van HR (beleid en uitvoering) en weet deze op orde te brengen en te houden.
 • Je bent gewend snel te schakelen, hands-on, maar tegelijkertijd zorg je voor kwaliteit door de juiste vragen te stellen.


Wat bieden wij:

 • Een team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s in een inspirerende werkomgeving.
 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel ruimte voor ontwikkeling.
 • De arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk zijn van toepassing. De functie is ingeschaald in schaal 9 min € 2.884,- en max € 4.252,- op fulltime basis. De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Daarnaast bouw je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 18,3 % op en een Loopbaanbudget (LBB) van 1,5 % van het brutoloon op.

Het gaat in eerste instantie om een arbeidsovereenkomst van een jaar met de intentie tot verlenging. Je krijgt 1 arbeidscontract en bent bij iedere organisatie gemiddeld 12 uur per week werkzaam.

Enthousiast geworden?

Reageer uiterlijk voor 11 april 2021 door je motivatie en cv te sturen naar info@fortewelzijn.nl o.v.v. vacature HR Adviseur.

Voor informatie kun je contact opnemen met Lucien Peeters (Forte Welzijn) 06 13 62 02 98 of Johan Andrée (Mozaïek Welzijn) 06 15 85 95 25. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 15 april 2021; een tweede gesprekronde vindt plaats op 20 april 2021.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.

Voor meer informatie over Forte Welzijn kijk op www.fortewelzijn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

COORDINEREND WERKBEGELEIDER DYNAMIEK (M/V) 24 UUR P/W

DE FUNCTIE
Je gaat werken binnen een klein team van onze locatie Dynamiek. Dynamiek is onderdeel van een zelforganiserend team: de vakgroep Matchpoint. Binnen Matchpoint heeft ieder teamlid zijn eigen expertise zoals mantelzorg, ouderenadvies, vrijwilligerswerk en de programmaleider. Als coördinerend werkbegeleider wordt je aangestuurd door de programmaleider die Dynamiek, Leerhuis Tiel en de Thuisadministratie coördineert.

Dynamiek is een participatiecentrum in Tiel met als doel mensen met een uiteenlopende afstand tot de arbeidsmarkt (vraaggerichte) activiteiten en diensten te laten organiseren ter ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Er worden verschillende activiteiten en diensten aangeboden, waar ongeveer 45 vrijwilligers aan mee werken. Er wordt grotendeels met vrijwilligers gewerkt die via participatiewet zijn ingezet bij Mozaïek.

Je voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Coördineren van het participatiecentrum: 

- Bijhouden van ontwikkelingen in de samenleving en het opstarten van nieuwe projecten/activiteiten;

- Oppakken van de thuisadministratie (inventariseren vragen, begeleiden en matchen van vrijwilligers);

- Samen met projectleider doorontwikkelen van de implementatie van het registratiesysteem DAS;

- Uitvoeren van diverse projecten zoals: ‘lekker bewegen’;

- Inhoudelijk stuur je twee medewerkers aan;

PROFIEL
Voor de rol van coördinerend werkbegeleider zoeken wij iemand die met oog voor ieders kwaliteiten de activiteiten van het participatiecentrum coördineert. Samen met de medewerkers en vrijwilligers zorg je voor een prettige en inspirerende omgeving, waar ruimte is om te leren en je zelfredzaamheid te vergroten.

Daarnaast vragen we het volgende:

 • Een afgeronde en relevante opleiding op MBO4 niveau;
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Je hebt ervaring opgedaan met het coachen en motiveren van mensen;
 • Je bent een stevige persoonlijkheid en in staat om talenten te herkennen en in beweging te brengen;
 • Je communiceert op een heldere en open manier;
 • Je kunt goed omgaan met hoge werkdruk kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.


MEER WETEN OF SOLLICITEREN?

Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie met een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Salarisinschaling op basis van schaal 7 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening voor 24 uur per week. Heb je interesse? Stuur dan voor 29 maart 2021 een CV en sollicitatiebrief naar Tineke Manuhutu: t.manuhutu@mozaiekwelzijn.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 5 april 2021. Voor informatie over de functie en procedure neem dan contact op met Brenda Leenders (coördinator vrijwilligerswerk), 06 22 92 05 46.

Wijkcoach/ Opbouwwerker (m/v) 16 uur p/w


DE FUNCTIE

Je gaat werken binnen een zelforganiserend team: de vakgroep Wijk Coaches. Wij zoeken een inspirerende wijkcoach/opbouwwerker die samen met partnerorganisaties de sociale basis in Tiel door ontwikkelt en versterkt met behulp van een integrale en outreachende aanpak in de wijk. De vraag van de buurtbewoner(s) staat hierbij centraal. Als wijkcoach werk je samen met collega’s en andere organisaties op het terrein van informele ondersteuning, participatie, armoedepreventie en gezondheid. Wij zoeken een wijkcoach die ervaring heeft met het werken met ouderen en de focus legt op de participatie van ouderen in Tiel.

Hierbij voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • opbouwen en onderhouden van contacten met buurtbewoners (waaronder ouderen), bewoners initiatieven en stichtingen;
 • mobiliseren van buurtbewoners en vrijwilligers om eigen kracht en talent in te zetten voor de (eigen) omgeving;
 • opbouwen en onderhouden van contacten met maatschappelijke partners;
 • op de hoogte zijn en blijven van trends en ontwikkelingen in de samenleving onder andere op het gebied van de vergrijzing en diversiteit;
 • signaleren van vragen en behoeften van buurtbewoners (waaronder ouderen);
 • verbinden van buurtbewoners en netwerken zodat ze kunnen participeren in de samenleving;
 • opstellen projectaanvraag en ontwikkelen van beleid/programma in afstemming met de gemeente;
 • evalueren: verantwoorden voor inzet en resultaten.

PROFIEL
Voor de rol van wijkcoach/opbouwwerker zoeken wij iemand die communicatief sterk is en zich gemakkelijk kan bewegen binnen het sociale domein. Daarnaast kan je omgaan met verschillende waarden en normen, diversiteit en etnische culturele achtergronden en weet je deze te benutten. Voor deze functie is een VOG-verklaring noodzakelijk. Daarnaast vragen we het volgende:

 • Een afgeronde en relevante opleiding op HBO-niveau, zoals Social Work en -/of Cultureel Maatschappelijke Vorming;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het opbouwwerk en met het coachen van groepen en individuen;
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan in het werken met ouderen;
 • Je bent sociaal en voelt goed aan wat nodig is in een wijk;
 • Je maakt verbinding en werkt vanuit een collectieve benadering;
 • Je bent bekend met de ontwikkelingen binnen het sociale domein en hebt ervaring met beleidsontwikkeling en
  afstemmen met de gemeente over de dienstverlening en afspraken voor de komende jaren;
 • Je bent in staat om strategisch te denken en te handelen en hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • Je bent in staat om te reflecteren en je hebt een lerende houding;
 • Je hebt een flexibele houding en denkt in oplossingen.


MEER WETEN OF SOLLICITEREN

Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie met een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Salarisinschaling op basis van schaal 8 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening voor 16 uren per week. Je kunt reageren tot 1 maart 2021. De gesprekken zullen plaatsvinden in de laatste week van februari en de eerste twee weken van maart.

Heb je interesse mail dan een sollicitatiebrief met CV naar Tineke Manuhutu: t.manuhutu@mozaiekwelzijn.nl
Voor informatie over de functie en procedure: Abdelmalik Boudehan (wijkcoach) 06-23403742 of 0344611566

stage bij Mozaïek

Mozaïek haalt graag gemotiveerde stagiaires in huis. Er zijn verschillende soorten stages mogelijk. Heb je interesse in een stage bij Mozaïek? Vul dan ons online aanmeldformulier in.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons stagebureau via: 0344 - 611566 of via stagebureau@mozaiekwelzijn.nl.

Stagiaire Sociaal Werk

1 schooljaar (september 2020 – in overleg)
Minimaal 16, maximaal 32 uur.

Wij zijn op zoek naar een stagiaire Sociaal Werk. We hebben verschillende opties. Lees snel verder, kijk welke er bij jou past en solliciteer!

Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening

Wij brengen hulp en vraag naar hulp samen.
Je draait 1 ochtend per week mee met de vrijwilligers. Verder zorg je samen met collega’s voor de coördinatie Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening. Je gaat ook stap. In deze stage ga je namelijk op huisbezoek. Tot slot mag je van A-Z de scholing voor onze vrijwilligers organiseren.

Ouderenadvies

Heb jij iets speciaal met ouderen? Dan is deze stage wellicht iets voor jou. Er zijn veel voorzieningen, diensten en regelingen die voor ouderen van belang zijn of kunnen zijn. Wij helpen ouderen bij het vinden van de juiste weg. Je gaat in deze stage mee op huisbezoek. Daarbij mag je individuele vragen afhandelen en meedraaien met inloopspreekuren (vraag en aanbod met elkaar koppelen). Ook ben je onderdeel van Welzijn op Recept. Om goed op de hoogte te zijn wat er reilt en zeilt in de gemeente, sluit je aan bij het multi disciplinaire overleg. Tot slot mag je van A-Z de scholing voor onze vrijwilligers organiseren.

Vrijwilligerssteunpunt

Bij het Vrijwilligerssteunpunt neem je intakes af met vrijwilligers. Je informeert en verwijst ze door. Verder houd je jezelf bezig met het vrijwilligersbeleid en organiseer je activiteiten voor onze vrijwilligers.

Mantelzorgondersteuning
Bij de Mantelzorgondersteuning draai je mee met de methode ‘Bordje vol’. Je geeft individuele ondersteuning aan mantelzorgers en ontwikkel je activiteiten.

Thuisadministratie

Je legt samen met een collega verkennende huisbezoeken af en kijkt waar de inzet van vrijwilligers nodig is. Je voert kennismakingsgesprekken en pakt de coördinatie op.

Dynamiek

Bij Dynamiek voer je intakegesprekken met, hou je de voortgang bij en evalueer je met vrijwilligers. Je ontwikkelt nieuwe en begeleidt bestaande activiteiten. Je werkt hierbij samen met het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening.

Wat verwachten wij van jou?

- HBO 3e of 4e jaar sociaal werk
- Affiniteit met vrijwilligerswerk
- Functioneren in teamverband
- Flexibel
- Zelfstandig
- Initiatief nemen

Wat krijg je ervoor terug?

- Een stageplaats met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling
- Een leuk, enthousiast en deskundig team
- Goede begeleiding