MENU

05.04.2016

Vacatures en stageplaatsen

                                     vacatures mozaïek

Meewerkend voorman/vrouw Dynamiek (24 uur)

Dynamiek is een leerwerkbedrijf in Tiel met als doel mensen met een uiteenlopende afstand tot de arbeidsmarkt (vraaggerichte) activiteiten en diensten te laten organiseren ter ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Er worden verschillende activiteiten en diensten aangeboden, waar ongeveer 45 vrijwilligers aan mee werken. Dynamiek is sinds 2018 onderdeel van Mozaïek Welzijn en participeert in Welzijn Next Level.

De functie:
Je vormt samen met de andere teambegeleiders en de coördinator het team Dynamiek. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de klussendienst, vrijwilligers die allemaal een verschillende achtergrond en motivatie hebben. We werken grotendeels met vrijwilligers die via participatiewet bij ons werken. 

 • Het coachen van de  klusmannen  en meewerken tijdens de klus.
 • Indien nodig contact hebben met verschillende belanghebbenden, zoals klanten en woningbouwverenigingen.
 • Verslag geven aan belanghebbenden over stand van zaken.
 • Het houden van werkoverleg en instructies verzorgen.

Wij vragen:

 • Een professionele houding en open staan om te leren
 • Ervaring met klussen- en groendienst en enige technische kennis
 • Goed kunnen uitleggen en duidelijke werkinstructies kunnen geven
 • Een klantvriendelijke houding richting klanten en medewerkers
 • Een stevige persoonlijkheid, die in staat is om te motiveren  en oog heeft voor kwaliteiten bij mensen
  Coachende vaardigheden
 • Bereidheid om ook mee te draaien in eventuele andere werkzaamheden binnen Dynamiek

Relevante competenties:

 • Geduldig, enthousiasme en inlevingsvermogen
 • Laagdrempelig en toegankelijk zijn en toch professionele afstand behouden
 • Stress bestendig
 • Je vind het leuk om mensen te motiveren en wat te leren
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • MBO 3 werk en denkniveau

Procedure:

Als je interesse hebt, kun je mailen naar l.vanderheijden@mozaiekwelzijn.nl. Wij ontvangen je bericht (CV plus motivatie) graag voor 26 januari. Een dag(deel) meelopen hoort bij de procedure.
Salaris is op basis van de CAO Sociaal Werk, schaal 5. Het betreft een contract voor 1 jaar.

Voor meer informatie kun je contact op nemen met Belinda van Arkel of Lieke van der Heijden 0344-621607

  Lid Raad van Toezicht Mozaïek Welzijn Tiel

  De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken bij Mozaïek. De belangrijkste kerntaken van de Raad zijn:

  • Toetsing van de besluitvorming, waarbij wordt nagegaan of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn afgewogen.
  • Goed keuren van statutair vastgelegde beslissingen, passend bij de strategische opdracht.
  • Zorg dragen voor een goed werkgeverschap van de directeur-bestuurder. 
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder (klankbordfunctie).
  • Adequaat functioneren van de Raad zelf.

  De Raad van Toezicht van Mozaïek zoekt een nieuw lid in verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de huidige leden. Wij hebben voorkeur voor een lid met een juridische achtergrond en liefst met ervaring in de sociale sector. 

  De belangrijkste eisen die aan de leden van de Raad van Toezicht worden gesteld zijn:

  • Het sociale domein transformeert. Het toezichthouderschap ontwikkelt mee. Het nieuwe lid heeft hier kennis van.
  • Betrokkenheid bij de regio Rivierenland. Een actief en breed netwerk in deze regio is een pre.
  • Bestuurlijke of inhoudelijke ervaring binnen welzijn of aanpalende vakgebieden.
  • Voldoende affiniteit met het sociaal werk in het algemeen en de doelstelling en aandachtsgroepen van de stichting in het bijzonder. 
  • Op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied.
  • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen.
  • Voldoende tijd.
  • Extern een rol vervullen in het belang van de stichting.

  Algemeen is er behoefte aan meer diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een allochtone achtergrond worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. Mozaiek kent een vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht.

  Bent u geïnteresseerd stuur dan uw motivatie voorzien van uw CV naar info@mozaiekwelzijn.nl.
  Met de kandidaten die worden uitgenodigd, zal op 26 februari 2020 een sollicitatiegesprek worden gehouden.

  Contactpersoon: C.Aben, voorzitter Raad van Toezicht. Email: aben0108@planet.nl

   stage bij Mozaïek

   Mozaïek welzijn haalt graag gemotiveerde stagiaires in huis. Bij Mozaïek zijn verschillende soorten stages mogelijk. Heb je interesse in een stageplek bij Mozaïek? Vul dan ons online aanmeldformulier in.

   Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons stagebureau via: 0344 - 611566 of via stagebureau@mozaiekwelzijn.nl.