MENU

28.06.2016

Vragen over VVE of school?

Ouders en verzorgers kunnen bij ons terecht met vragen over het onderwijs in de gemeente Tiel. Zo kunnen we je helpen met jouw vragen en je zo nodig in contact brengen met andere organisaties.

Je kunt bij ons terecht met vragen over:

  • het onderwijs
  • ondersteuning bij gesprekken tussen school en ouders\
  • informatie over speciaal onderwijs
  • start van de middelbare school.

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)

Het doel van VVE is om peuters (leeftijd 2,5 of 3 jaar) met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters (leeftijd 4-6 jaar) zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Wij informeren en adviseren ouders wat VVE is en waarom het belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind. Ook kunnen we je helpen met de inschrijving hiervan.


ONDERSTEUNING VAN BASIS - EN MIDDELBARE SCHOLEN

Medewerkers van peuterspeelzalen en scholen kunnen ook bij ons terecht met vragen. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij voorlichtingsbijeenkomsten of de organisatie daarvan.


meer informatie

Voor meer informatie of vragen kun je contact op nemen met onze onderwijsconsulenten.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd door Mozaïek welzijn in samenwerking met de gemeente Tiel, de peuterspeelzalen van Kinderopvang Rivierenland, een aantal basisscholen en het consultatiebureau. Voor dit project zijn een tweetal onderwijsconsulenten werkzaam.