Logo DarkLogo Light

VVE Thuis deelnemers krijgen diploma

Lees voor
27 juni 2023

VVE Thuis deelnemers krijgen diploma

Woensdag 21 juni kregen 35 ouders samen met hun kinderen een VVE Thuis diploma uitgereikt door wethouder Dave Verbeek. Door mee te doen met VVE Thuis wilden de ouders de taalontwikkeling van hun kind verbeteren. Een jaar lang volgden ze maandelijks een bijeenkomst. Deze werd gegeven door de onderwijsconsulenten van Mozaïek Welzijn op vier VVE peuteropvanglocaties in Tiel. De peuteropvanglocaties hadden een actieve rol hierbij. “Ouders zijn erg positief over dit programma. Ze geven aan dat de activiteiten goed aansluiten bij de thema’s van de peuteropvang. De verschillende materialen vanuit VVE Thuis helpen ze om met de taal aan de slag te gaan.”, aldus onderwijsconsulent Güzin Aliskan. VVE Thuis is een samenwerking tussen de gemeente Tiel en Mozaïek .

VVE Thuis in Tiel

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Ouders spelen hierbij een grote rol. Dat geldt ook voor jou. Je kunt je kind spelenderwijs stimuleren in de (taal)ontwikkeling. VVE Thuis helpt je hierbij.

VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 4 jaar. Je krijgt activiteiten die je thuis met je kind doet. De activiteiten passen bij het thema waar je kind op de peuteropvang mee bezig is, bijvoorbeeld ‘lente’. Je gaat thuis aan de slag met activiteiten over dit thema.