Logo DarkLogo Light

WEBINAR ONBEGREPEN GEDRAG IN DE WIJK

Lees voor
5 juni 2020

WEBINAR ONBEGREPEN GEDRAG IN DE WIJK

Op 25 juni tussen 14.00 en 16.00 uur organiseert de Zorgalliantie samen met Mozaiek Welzijn een webinar over onbegrepen gedrag in de wijk. Aanleiding voor de webinar zijn de recente ontwikkelingen in Tiel en omliggende regio. Onder leiding van de Zorgalliantie in februari een Verhelderingskamer gehouden over dit thema gevolgd door kleine bijeenkomsten over de volgende subthema’s: van onbegrip naar mede menselijkheid, goed wonen en samenhang in de wijk, domeinoverstijgend samenwerken, meedoen mogelijk maken en vroegsignalering: vrijheid en verantwoordelijkheid. Aan deze bijeenkomsten namen verschillende organisaties uit Tiel en de regio mee. Daarnaast loopt in Tiel de ZonMW pilot ‘Buurt uit de War’.

In de bijeenkomst geven we een korte impressie de uitkomsten van de pilot ‘Buurt uit de War’, gevolgd door de inzichten uit de Verhelderingskamer. Doel van de webinar is om te kijken wat we als betrokken partijen in Tiel en de regio op deze thema’s samen kunnen leren. Wat is er op dit moment nodig in Tiel op dit thema? Is het mogelijk om op aantal thema’s onze krachten te bundelen? Waar kunnen we samen optrekken bij dit thema? De Zorgalliantie faciliteert de bijeenkomst.

De bijeenkomst is interessant voor professionals en betrokken inwoners met interesse in het thema onbegrepen gedrag en specifiek voor lokale partners uit Tiel en de omliggende regio.

Heb je vragen of wil je deelnemen ? Neem dan contact op  en of stuur een e-mail naar : Gideon Visser of Marc Horsten o.v.v. opgave webinar | Onbegrepen gedrag in de wijk