Logo DarkLogo Light

Samenso

Lees voor

Samenso

Samenso is een bestuurlijke samenwerking tussen Caleidoz Welzijn, Forte Welzijn en Mozaïek Welzijn. Door samen te werken halen wij het beste in elkaar naar boven. Via ons gezamenlijke servicebureau versterkt en verbetert de kwaliteit van de ondersteuning van sociaal werkers en vrijwilligers. Zo kunnen wij ons werk elke dag een klein beetje professioneler, met iets meer aandacht of met iets meer persoonlijke impact doen.

Lokaal blijft!

De stichtingen houden elk hun eigen gezicht en blijven lokaal werken met de vertrouwde beroepskrachten en vrijwilligers voor de inwoners van de gemeenten Berg en Dal, Buren, Doesburg, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rhenen, Tiel, West Betuwe en Zevenaar.