Logo DarkLogo Light

PERSBERICHT MOZAIEK-MEE

Lees voor
28 juni 2018

PERSBERICHT MOZAIEK-MEE

Persbericht
Tiel, 28 juni 2018

MEE Gelderse Poort en Mozaïek welzijn tekenen Intentieverklaring bestuurlijke fusie

Vandaag hebben welzijnsorganisaties MEE Gelderse Poort en Mozaïek een intentieverklaring getekend met het streven naar een bestuurlijke fusie met ingang van 1 januari 2019. De komende maanden wordt eerst een onderzoek uitgevoerd naar het welslagen van een bestuurlijke fusie tussen beide partijen. Doel is om eind van dit jaar het definitieve besluit te kunnen nemen. Met deze voorgenomen bestuurlijke fusie wordt aan de opdrachtgevers in de regio Gelderland-zuid één contractpartner geboden met een breed portfolio in sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Door de expertise te bundelen, diensteninnovatie en brede inzet op preventieve activiteiten, wordt meedoen door inwoners mogelijk gemaakt en de veerkracht van de lokale samenleving versterkt. Beide partijen zullen op dezelfde wijze blijven samenwerken met alle partners in het werkveld.
De wens om samen verder te gaan komt niet uit de lucht vallen: Gemeenten hebben sinds 2015 de opdracht om maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners te regelen. Er gaat veel aandacht uit naar burgerparticipatie, burgerinitiatieven, het (zelf) organiseren van welzijn en zorg door en voor inwoners, arbeidsparticipatie en naar preventie. Gemeenten gaan op zoek naar partners die dit helpen realiseren, bij voorkeur bij één partner waar alle vraagstukken kunnen worden ondergebracht.

Mozaïek en MEE Gelderse Poort
Mozaïek en MEE Gelderse Poort hebben een overlap in ‘doelgroepen’ en delen een missie om inwoners te ondersteunen mee te doen in de samenleving. Samen hebben zij veel ervaring opgedaan in het werkveld en weten zij hoe gebruik kan worden gemaakt van elkaars (professionele) kwaliteiten en netwerken. Qua aanbod van diensten vullen zij elkaar goed aan. In de Gemeente Tiel zijn beide partijen al partner in het samenwerkingsverband Welzijn Next Level en in diverse gemeenten werken professionals samen in het wijkteam.

Over Mozaïek
Mozaïek is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een bekende welzijnspartij in Rivierenland. Vanuit Tiel levert men van oudsher ‘breed’ welzijnswerk in verschillende gemeenten: jongerenwerk, opbouwwerk, buurthuiswerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk, sociale activering, ondersteuning van migranten. Bij Mozaïek werken momenteel 30 medewerkers. Mozaïek wordt geleid door de directeur-bestuurder, de heer Johan Andrée.

Over MEE Gelderse Poort
MEE Gelderse Poort bestaat al ruim 60 jaar en is voortgekomen vanuit de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). MEE is er voor mensen met een beperking, chronische ziekte, of psychosociale problemen. MEE is gevestigd in Arnhem en biedt cliëntondersteuning WMO en WLZ, algemeen en school maatschappelijk werk, projectmanagement inclusie, specialistische consultatie, IQ diagnostiek, training en advies. Opdrachtgevers zijn gemeenten, zorgverzekeraars, maatschappelijke organisaties en bedrijven. MEE Gelderse Poort is actief in 24 gemeenten in de regio en heeft 110 medewerkers. Directeur-bestuurder van MEE Gelderse Poort is mevrouw Hanneke Jacobs.

Algemene bedrijfsinformatie kunt u vinden op:
www.meegeldersepoort.nl
www.mozaiekwelzijn.nl
——————————————————————————————-