Inloggen

Mozaïek Welzijndiensten

Een betrokken organisatie voor jong en oud in de regio Rivierenland. Krachtig in het verbinden, met ondersteuning op maat, vanuit een persoonlijke benadering.

De belangrijkste doelen van Mozaïek zijn:

  • Mensen activeren tot deelname aan de samenleving.
  • Mensen ondersteunen in hun eigen kracht, gericht op een toename van hun vaardigheden, kennis en contacten.

Mozaïek probeert deze doelen te bereiken door:

  • Bieden van ondersteuning, begeleiding en advies bij vragen van bewoners.
  • Signaleren van maatschappelijke vragen.
  • Het actief aanbieden van cursussen en bijeenkomsten.
  • Werken aan cohesie in de wijken.

Werkgebied en werkterrein

Mozaïek is werkzaam in vier gemeenten in het Rivierengebied: Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe en Tiel. In elke gemeente worden andere diensten geleverd.

Wij leveren de volgende diensten/werksoorten: sociaal cultureel werk, opbouwwerk en buurtwerk, ouderenwerk en ouderenadvies, ondersteuning mantelzorg en vrijwillige hulp, jongerenwerk en interventiewerk, educatieondersteuning en bemiddeling in vrijwilligerswerk.

In alle gevallen wordt integraal gewerkt aan de oplossing van maatschappelijk problemen. In de regel werken wij samen met een groot aantal partners.

 

Workshop Samenwerken met Bedrijven

Gratis workshop voor vrijwilligersorganisaties

Op donderdag 25 juni organiseert Mozaïek welzijnsdiensten de workshop ‘Goede Zaken®’ i.s.m. met Samen Voor Rivierenland. De workshop is voor verenigingen, stichtingen en instellingen, zowel voor kleine vrijwilligersorganisaties als voor grotere professionele instellingen. De workshop leert jaarlijks honderden stichtingen, verenigingen en instellingen succesvol samenwerken met bedrijven.

lees meer...

 

Spectaculaire afsluiting Rockproject 65-ers

Wethouder Henk Driessen deed onlangs de aftrap van de afsluiting van het Rockproject +ers met een gitaar om zijn schouders, waarna de eerste van de vier bands met 60- en 70+ers rockers ging optreden. Twentietoe was afgeladen en ontzettend gezellig. De ene na de andere band deed zijn best om na acht weken begeleid te zijn geweest door de popdocenten van Centrum de Plantage goed voor de dag te komen. En dat lukte goed…het werd een groot feest, met een gezamenlijke optreden van de meer dan 20 muzikanten op het podium. Initiatiefnemer Mozaïek welzijnsdiensten is zeer tevreden over het verloop van het project. De vraag om méér werd duidelijk gesignaleerd, niet alleen van de deelnemers maar ook vele aanwezige ouderen zien het wel zitten zo’n project.

Donderdagavond 7 mei is een selectie van de groep deelnemers live te zien om 17.40 uur bij het televisieprogramma Tijd voor MAX van Omroep MAX.

Rockproject 60+ers van Mozaiek welzijnsdiensten(i.s.m. De Plantage) landelijk in het nieuws met liveoptreden in de...

Posted by Mozaiek welzijnsdiensten on vrijdag 8 mei 2015

 

Leren en ontwikkelen

LEREN en ONTWIKKELEN... blijven leren en blijven ontwikkelen…dat is wat ook welzijnswerkers dagelijks doen. Het zogeheten 'nieuwe denken' is aan de orde, wel of niet ingegeven door of als gevolg van de verminderde beschikbare middelen waarbij ‘meer met minder doen’ van invloed is op keuzes die gemaakt moeten worden. De steeds veranderende en in beweging zijnde samenleving en transities in het overheidsbeleid hebben consequenties voor de verhoudingen en de onderlinge krachtsverhoudingen van alle actoren in het Sociaal Domein. Welzijnswerkers zitten nu middenin in die ontwikkelingen en moeten daarop kunnen anticiperen. Nieuwe vaardigheden en extra tools hebben zij daarbij nodig.

lees meer...

 

 

© Copyright 2013 Mozaïek Welzijnsdiensten.
Website: HTTX