Inloggen

Mozaïek Welzijndiensten

Een betrokken organisatie voor jong en oud in de regio Rivierenland. Krachtig in het verbinden, met ondersteuning op maat, vanuit een persoonlijke benadering.

De belangrijkste doelen van Mozaïek zijn:

  • Mensen activeren tot deelname aan de samenleving.
  • Mensen ondersteunen in hun eigen kracht, gericht op een toename van hun vaardigheden, kennis en contacten.

Mozaïek probeert deze doelen te bereiken door:

  • Bieden van ondersteuning, begeleiding en advies bij vragen van bewoners.
  • Signaleren van maatschappelijke vragen.
  • Het actief aanbieden van cursussen en bijeenkomsten.
  • Werken aan cohesie in de wijken.

Werkgebied en werkterrein

Mozaïek is werkzaam in vier gemeenten in het Rivierengebied: Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe en Tiel. In elke gemeente worden andere diensten geleverd.

Wij leveren de volgende diensten/werksoorten: sociaal cultureel werk, opbouwwerk en buurtwerk, ouderenwerk en ouderenadvies, ondersteuning mantelzorg en vrijwillige hulp, jongerenwerk en interventiewerk, educatieondersteuning en bemiddeling in vrijwilligerswerk.

In alle gevallen wordt integraal gewerkt aan de oplossing van maatschappelijk problemen. In de regel werken wij samen met een groot aantal partners.

 

Leren en ontwikkelen

LEREN en ONTWIKKELEN... blijven leren en blijven ontwikkelen…dat is wat ook welzijnswerkers dagelijks doen. Het zogeheten 'nieuwe denken' is aan de orde, wel of niet ingegeven door of als gevolg van de verminderde beschikbare middelen waarbij ‘meer met minder doen’ van invloed is op keuzes die gemaakt moeten worden. De steeds veranderende en in beweging zijnde samenleving en transities in het overheidsbeleid hebben consequenties voor de verhoudingen en de onderlinge krachtsverhoudingen van alle actoren in het Sociaal Domein. Welzijnswerkers zitten nu middenin in die ontwikkelingen en moeten daarop kunnen anticiperen. Nieuwe vaardigheden en extra tools hebben zij daarbij nodig.

lees meer...

 

 © Copyright 2013 Mozaïek Welzijnsdiensten.
Website: HTTX