MENU

05.04.2016

Wijkcoach Tiel & Buurtwerk West Betuwe

Wijkcoaches en buurtwerkers zijn sociaal werkers die in de wijk of buurt in contact staan met inwoners. Men kijkt met de wijkbewoner en/of burgerinitiatief mee wat zou kunnen helpen om belemmeringen op te heffen. De wijkcoach heeft frequent contact met burgerinitiatieven en kent de behoeften van bepaalde groepen in desbetreffend stadsdeel aan te geven.

‘’De kerntaak van een wijkcoach en / of buurtwerker is niet problemen oplossen , maar anderen erbij betrekken”.

Wat doen wijkcoaches en of buurtwerkers?

Zij ondersteunen de wijkbewoners bij:

* Het vinden van andere wijkbewoners en organisaties, waaronder burgerinitiatieven (actieve burgers) met wie zij samenwerken.

* Het verbinden van organisaties, instellingen, gemeente en inwoners met elkaar en zorgt dat men zich gezamenlijk inzet voor zorg, welzijn en welbevinden van wijk en of dorp.

* Het vinden van mogelijkheden om langer zelfstandig in de wijk te leven en het werken aan het samen leven en – wonen in de wijk.

  Zij sporen tevens wijkbewoners op die te maken hebben met persoonlijke belemmeringen zoals:

  * Een (zeer) laag inkomen.

  * Gezondheidsproblemen (lichamelijk of geestelijk). 

  * Ouder worden en het overzicht kwijtraken. 


   Werkwijze:

   * Collectief maken van individuele vragen en signalen.

   * Bouwen aan netwerk, welke organisaties en activiteiten er zijn, het koppelen van bewoners aan activiteiten en aan elkaar.

   * Aandacht voor de individuele vraag/wens en wat iemand zelf kan en wil.

   * Door de wens te verbinden aan een activiteit, werken wijkcoaches aan het vergroten van iemands participatie en welzijn. 

    Bewonersagenda

    De landelijke samenwerkende actieve bewoners (LSA-bewoners) hebben tijdens de landelijke bewonersdag de Bewonersagenda voor stad en dorp gemaakt. Veel burgers hebben deze agenda meegenomen naar hun gemeente met het verzoek om de bewonersagende over te nemen. Er staan tien punten in die moeten leiden tot een betere en krachtige samenwerking tussen bewoners en overheid.

    Download de bewonersagenda

    Foto's hierboven: Kinderen met een beperking en hun moeders uit de Bomenbuurt, hier met elkaar creatief actief in het Clubhuis Tiel aan de Peppellaan.